Oświadczenie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji 138 pielęgniarek i 2 położnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informujemy, że:

Po nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw wszyscy pracownicy Szpitala zostali objęci podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2022 r., w tym wszystkie pielęgniarki i położne.

Szpital nie obniżył i nie zamierza obniżyć dotychczas przyznanego wynagrodzenia ww. grupie pielęgniarek i położnych, wręcz wychodzi z propozycją kolejnych podwyżek wynagrodzenia.

13 lutego br. Dyrektor Szpitala przedstawiła Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych kolejną już – trzecią – propozycję podwyżek, tym razem dla wszystkich pielęgniarek i położnych z wszystkich grup, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy mówiących o tym, że pracownicy mają prawo do porównywalnego wynagrodzenia za pracę o porównywalnej wartości, porównywalnej odpowiedzialności i porównywalnego wysiłku.

W tym momencie propozycja dla zainteresowanej grupy przekroczyła kwotę 500 zł dając kwotę 6 280 złotych wynagrodzenia zasadniczego, do której dolicza się wysługę lat, premię, dyżury i inne dodatki (wg załączonej tabeli).

Pragniemy wyjaśnić, iż od 1 lipca 2022 roku w zainteresowanej grupie pielęgniarek i położnych (140 osób) wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 297,78 zł i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 504,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 802 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 280 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 12 425 zł (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w
nocy i święta i inne dodatki).

W kolejnej grupie pielęgniarek i położnych wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 1 589,78 i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 104,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 1 694 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 880 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 11 600 zł. (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w nocy i święta i inne dodatki).

WARTO PRZECZYTAĆ:   Uratował już dziewięć kotów

W ostatniej grupie pielęgniarek i położnych wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 1 549,78 i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 127,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 1 677 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 450 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 10 780 zł. (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w nocy i święta i inne dodatki).

Warto przypomnieć, że przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w styczniu 2023 roku wyniosło 6883,96 zł brutto. Niektóre pielęgniarki i położne osiągają dwa razy średnią krajowa za 160 wypracowanych godzin pracy. A najmniej zarabiające pielęgniarki i położne osiągają 1,5 średniej krajowej za 160 wypracowanych godzin pracy.

Na przestrzeni ostatnich 2 lat pielęgniarki i położne we wszystkich grupach w naszym szpitalu otrzymały średnio 2 tysiące złotych wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. Celem Szpitala nie jest rozwiązanie umów o pracę z żadną z osób objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających, a jego działanie ma na celu utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy. Trwają rozmowy w celu zawarcia porozumienia zarówno grupowe jak i indywidualne z personelem pielęgniarek i położnych.

Źródło: Informacja prasowa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.