Ciężkowice: Uruchomiono najnowocześniejszy radar pogodowy w kraju

Dobiegły końca prace nad utworzeniem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego w powiecie tarnowskim. Dzięki temu każdy zainteresowany mieszkaniec powiatu tarnowskiego może otrzymywać komunikaty w formie smsa lub e-maila z ostrzeżeniami o nadchodzących opadach. Skanujący chmury, supernowoczesny radar pogodowy w Falkowej w gminie Ciężkowice swoim zasięgiem obejmuje obszar w promieniu około 70 km.

Radar pogodowy w Falkowej

Prace nad budową systemu ostrzegania powodziowego w zlewni Białej Tarnowskiej ruszyły 10 lat temu po wielkiej powodzi, kiedy to niespodziewanie rzeka zalała m.in. lewobrzeżny Tuchów. Projekt składał się z dwóch etapów. Drugi z nich, związany z budową radaru kosztował 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nad całością będzie czuwał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach powstania projektu zamontowano także 10 wodomierzy na rzece Biała. Tym samym powiat tarnowski jest jednym z najlepiej wyposażonych powiatów pod tym względem w Polsce.

– Rozpoczyna działanie innowacyjny, najnowocześniejszy w Polsce system ostrzegania przeciwpowodziowego. Wykorzystuje najnowsze dostępne na rynku światowym technologie i rozwiązania techniczne, aby ostrzegać mieszkańców i pomagać im w ratowaniu cennego mienia, a także dostarczać informacje służbom ratowniczym – mówi starosta tarnowski Roman Łucarz. – Celem systemu jest wspomaganie podejmowania wczesnych decyzji w obliczu zagrożenia powodziowego z przeznaczeniem dla mieszkańców i przedstawicieli służb kryzysowych w oparciu o prognozę do 48 godzin w przypadku wezbrania rzeki i jej dopływów oraz prognozę krótkoterminową w przypadku opadów nawalnych i związanych z nimi powodziami błyskawicznymi.

Zainstalowany radar meteorologiczny będzie m.in. skanował chmury i prognozował wielkość opadów. Urządzenie jest podobne do tego, które delegacja powiatowego samorządu obejrzała podczas wizyty studyjnej w Danii. Dzięki niemu będzie można przewidywać wystąpienie powodzi w promieniu do 70 kilometrów. Z racji swojej lokalizacji może on także działać dla części powiatu nowosądeckiego oraz gorlickiego. Wybór lokalizacji, jaką jest miejscowość Falkowa, również nie jest przypadkowy. Powodów takiej decyzji było kilka. Po pierwsze jest to jeden z najwyżej położonych terenów w naszym powiecie, bo na wysokości 500 m n.p.m. W tym miejscu jest również mało gór i nie przysłaniają one obrazu radarowego. Dodatkowo rzeka Biała ma swoje źródła w okolicy Krynicy, więc radar będzie mieścił się w połowie zlewni. Ważne jest również to, że jest to miejsce z dala od zabudowań.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Wydatki bieżące pogrążają gminy

– W ramach projektu m.in. wyposażono system w stacje pomiarowe poziomu wody przy ujściach głównych dopływów Białej, wybudowano lokalną stację radarową wraz z lokalnym radarem pogodowym do generowania ostrzeżeń o lokalnych zagrożeniach powodziami błyskawicznymi oraz opracowano kompleksowe oprogramowanie systemu LSOP. Zgłosimy ten projekt do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Związek Powiatów Polskich. Chcemy, aby ten unikalny w skali Polski system stał się pierwowzorem – dodaje starosta tarnowski, Roman Łucarz.
Warto zaznaczyć, że ostrzeżenie przed powodzią błyskawiczną będzie wysyłane do każdego mieszkańca, który poda swój numer telefonu, 30 minut przed jej spodziewanym wystąpieniem. Dodatkowo system ma ostrzegać nie tylko przed powodziami błyskawicznymi po ulewach, ale także powodziami rzecznymi, spowodowanymi długotrwałymi opadami deszczu i podnoszeniem się stanu rzek. W takiej sytuacji ostrzeżenie o podtopieniach może zostać wysyłane do mieszkańców zarejestrowanych w systemie cztery godziny przed wystąpieniem powodzi. Jeszcze wcześniej taką informację otrzymają policja, czy straż.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.