Polski Ład, czyli inwestycje za grube miliony

Polski Ład to firmowany przez partię tworzące Zjednoczoną Prawicę program zaprezentowany w połowie maja. Samorządowcy z naszego regionu liczą, że duże pieniądze w ramach nowego rządowego programu społeczno-gospodarczego pomogą zrealizować długo wyczekiwane inwestycje. Włodarze podtarnowskich gmin chcą przede wszystkim inwestować w ekologię, kanalizację, czy drogi.

Wizualizacja hali sportowej w Radłowie

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy, która ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie. Realizowany jest on poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Całkowity budżet programu opiewa na kwotę ponad 100 mld zł! Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku. W czasie naboru każda gmina może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Kanalizacja i drogi ponad wszystko
Wójtowie i burmistrzowie z regionu tarnowskiego pieniądze uzyskane w ramach Polskiego Ładu chcą inwestować przede wszystkim w kanalizację, ekologię i infrastrukturę drogową. Gmina Żabno postanowiła złożyć wniosek opiewający na ponad 30 mln zł na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Nieciecza, Czyżów, Sieradza i Fiuk. Poza tym podtarnowska gmina będzie starać się również o pieniądze na remont dróg, w tym blisko 3-kilometrowy odcinek trasy zaczynającej się w Żabnie na ulicy Szkotnik, a kończącej pod kościołem w Łęgu Tarnowskim. W tym przypadku inwestycja wiązałaby się również z budową nowego mostu na Żabnicy. Gmina chciałaby także pozyskać pieniądze na termomodernizację szkół w Bobrownikach, Sieradzy, Odporyszowie i Gorzycach, budynku klubu sportowego w Żabnie, Domu Ludowego w Kłyżu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie. Budowę kanalizacji w ramach pieniędzy z Polskiego Ładu chcą także sfinansować w gminie Radłów. Inwestycję wyceniono na 25 mln zł. Dodatkowo gmina chciałaby także wyremontować drogi za kwotę 5 mln zł, a także zrewitalizować park i wybudować halę sportową. Planowany obiekt podzielony jest funkcjonalnie na trzy części: salę widowiskowo – sportową o wymiarach ok. 44 m. x 25 m. wraz z zapleczem socjalnym, w którym zlokalizowane są klatki schodowe, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela, pomieszczenie pierwszej pomocy, toalety, pomieszczenie gospodarcze, mniejsze sale gimnastyczne wyposażone we własne zespoły szatniowe oraz część techniczną, w której znajdują się magazyn na sprzęt sportowy, kotłownia, wentylatornia, pomieszczenie wodomierza i pomieszczenie elektryczne. W projekcie przewidziano windę, którą ułatwi dostęp na piętro hali. Pod wspornikiem najniższego stopnia widowni zaprojektowano przestrzeń, gdzie można zlokalizować ruchome, wysuwane dodatkowe trybuny dla widzów. Po ich wysunięciu można uzyskać dodatkowo 96 miejsc siedzących dla publiczności. Budowę hali oraz rewitalizację radłowskiego parku wyceniono na 17 mln zł.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Jak Tuchów kiełbasą stoi, czyli Kiełbasa Tuchowska podbija Polskę!

– My przede wszystkim chcemy pozyskać pieniądze na remonty dróg. W każdej z naszych gminnych miejscowości mamy po trzy trasy do gruntowanego remontu, dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek na kwotę 20 mln zł – mówi burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek i dodaje – Będziemy starać się również uzyskać 1,5 mln zł na budowę oświetlenia przy naszych trasach, ponieważ mieszkańcy co jakiś czas upominają się o to, że poszczególne drogi nie są dostatecznie oświetlone. Poza tym złożyliśmy także wniosek na 15 mln zł dotyczący zagospodarowania terenów rekreacyjnych na tzw. Skałce. Plany mamy bardzo ambitne, ponieważ zakładają one m.in. budowę boisk sportowych, ogrodu sensorycznego, czy wodnego placu zabaw.

W Rzepienniku Strzyżewskim ewentualnie pozyskane pieniądze mają być przeznaczone na zakończenie budowy kanalizacji i wodociągów w gminie, remont dróg, a także wykonanie oświetlenia drogi wojewódzkiej. Kanalizację w Ołpinach w ramach Polskiego Ładu planuje wykonać gmina Szerzyny. W tym przypadku inwestycję oszacowano na 3 mln zł. Budowę ścieżki rowerowej, chodników, kanalizacji, a także rozbudowę szkoły w Stróżach o cztery nowe sale lekcyjne planują w Zakliczynie. – Również mamy zamiar za pieniądze z Polskiego Ładu wybudować gminną kanalizację. Oprócz tego chcemy wyremontować drogi, a także przeprowadzić głęboką termomodernizację budynków w naszej gminie. Takich obiektów mamy aż 13. Są wśród nich: domy kultury, ośrodek zdrowia, czy kluby seniora. Zależy nam na estetycznym wyglądzie budynków w naszej gminie, a także na czystym powietrzu – mówi z kolei wójt gminy Wietrzychowice, Tomasz Banek.

Nie zapomnieć o turystyce
Nie brakuje gmin w powiecie tarnowskim, które pieniądze z Polskiego Ładu chcą przeznaczyć na inwestycje związane z turystyką. Tak jest w przypadku gminy Ciężkowice, która od pewnego czasu systematycznie poszerza swoją ofertę turystyczną mającą przybliżyć ją do uzyskania upragnionego statusu uzdrowiska. – Liczymy na dofinansowanie odwiertu wód leczniczych z Polskiego Ładu. Źródło leczniczych wód siarczkowych w przysiółku Rakutowa odkryto już w latach 50. Na wykonanie odwiertu otrzymaliśmy do tej pory około 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Brakujące nieco ponad 6 mln zł chcemy uzyskać z Polskiego Ładu. W tym celu
mamy już przygotowaną dokumentację na wykonanie odwiertu. Poza tym chcemy złożyć także wnioski na inwestycje związane z rozbudową niedawno otwartego Parku Zdrojowego. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czego dokładnie będą dotyczyć planowane inwestycje, ale na pewno będą one związane z poszerzeniem oferty turystycznej naszej gminy – mówi burmistrz Ciężkowic, Stanisław Kuropatwa.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Zbylitowska Góra: Zostawcie nasze przedszkole!

Gmina Wojnicz w ramach funduszy z Polskiego Ładu chce nie tylko wybudować kanalizację oraz przeprowadzić remont budynku byłej szkoły w Wojniczu na potrzeby Urzędu Miejskiego, ale także przeprowadzić remont Pałacu Dąmbskich. – Inwestycję chcemy przeprowadzić z myślą o turystach. Chcielibyśmy, aby pałac oraz przyległa do niego willa i park służyły w przyszłości aktywizacji mieszkańców. Planowana jest w nim organizacja zajęć kulturalnych, fotograficznych, czy muzycznych. W planach jest także zlokalizowanie na terenie obiektów oraz parku: izby pamięci, biblioteki publicznej oraz amfiteatru. W parku pojawią się alejki, ścieżki, czy ławeczki. Wyburzymy dotychczasowy amfiteatr i wybudujemy nowy. To będzie główne miejsce spotkań dla mieszkańców gminy, ale i turystów odwiedzających Wojnicz. Całość inwestycji ma pochłonąć około 15 mln zł – tłumaczy burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk.
W przypadku gminy Gromnik oprócz inwestycji związanych z budową kanalizacji, dróg i chodników, pieniądze z Polskiego Ładu miałyby pomóc w pracach związanych z zagospodarowaniem centrum poszczególnych miejscowości. Jednym z pomysłów jest budowa tężni solankowej w centrum Gromnika.

Z kolei w gminie Ryglice złożono wnioski na budowę dróg, budowę przedszkola w Ryglicach, a także na budowę wieży widokowej na górze Kokocz. – Wyceniliśmy prace w tym zakresie na 15 mln zł. Na przestrzeni najbliższych sześciu lat mamy zamiar wybudować wieżę i otworzyć tam dwie restauracje. Byłaby to największa atrakcja w naszej gminie. Z tego miejsca wyśmienicie widać Tatry, czy Pogórze Ciężkowickie. Jestem pewny, że z tej oferty korzystałoby mnóstwo turystów, zwłaszcza że w dalszej perspektywie mamy zamiar uruchomić w tym miejscu również wyciąg orczykowy. Jedna z restauracji będzie mieścić się na parterze wieży, natomiast druga na piętrze. Druga z restauracji byłaby o tyle ciekawa, że… obracałaby się wokół własnej osi. Nie zabraknie również placu zabaw dla najmłodszych – mówi burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn.

Ciekawostką jest fakt, iż rekordzistami pod względem zgłoszonych wniosków na inwestycje w ramach Polskiego Ładu wydają się być władze gminy Tarnów. Okazuje się, że podtarnowska gmina zamierza ubiegać się o pieniądze na… 30 inwestycji na łączną kwotę 30 mln zł. Plany inwestycyjne podzielone zostały na trzy grupy: infrastruktura drogowa, infrastruktura turystyczno-społeczno-kulturalna i infrastruktura edukacyjno-kulturalna, w ramach której planowana jest rozbudowa szkół, bloków dydaktycznych oraz hal sportowych.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Ożywić ruiny zamku w Melsztynie

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.