Zabierzów: Wybrano najkorzystniejszą ofertę budowy obwodnicy

Najkorzystniejszą ofertę do przetargu na budowę obwodnicy Zabierzowa, w ciągu DK79, złożyło konsorcjum firm: Strabag Polska – lider i Strabag AG- partner. Koszt inwestycji wyniesie prawie 587,8 mln zł. Wybór oferty był możliwy dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na inwestycję, zatwierdzonych przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksem do Programu Inwestycji.

Wykonawca ma zbudować obwodnicę o długości ok. 10,3 km, klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka obwodnica będzie dwujezdniowa, w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa.

Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe, dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Z powodu bliskości Krakowa i walorów przyrodniczych są nie tylko miejscem zamieszkania, ale są również chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd spory ruch lokalny. Droga krajowa nr 79 prowadzi też ruch tranzytowy pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i Śląskiem.

Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 przez Zabierzów przejeżdża średnio na dobę 21,4 tys. pojazdów. Z powodu dużego ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Wkrótce ta droga powstanie i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca. Obwodnica powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

WARTO PRZECZYTAĆ:   Sławomir Rawiński - strongman wchodzi do klatki

Kalendarium:

2 września 2009 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

28 października 2016 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

29 grudnia 2017 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową

15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID

1 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

1 sierpnia 2022 r. – wydanie decyzji ZRID

27 listopada 2022 r. wybór najkorzystniejszej oferty

Info: GDDKiA

Pozdrawiam

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.