Żabno: Pierwszy krok ku obwodnicy

W gminie Żabno rozpoczęły się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji obwodnicy podtarnowskiej gminy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Władze Żabna nie ukrywają, że po otwarciu nowego mostu w Borusowej, który nastąpi jeszcze w tym roku, ruch samochodów w centrum miejscowości będzie bardzo duży i negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Obwodnica ma rozwiązać ten problem.

Żabno

Temat budowy obwodnicy Żabna przewija się już od kilku lat, jednak do tej pory nie poczyniono żadnych kroków w kierunku jej powstania. W kwietniu 2018 roku marszałkowie województw małopolskiego i świętokrzyskiego, podczas symbolicznego spotkania przekazali wykonawcy umowę na budowę nowego mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa, który stworzy najkrótszą drogę z Tarnowa w kierunku Kielc i dalej do Warszawy. Wówczas stało się jasne, że cały ruch tranzytowy będzie przebiegał przez centrum Żabna. Inwestycja związana z budową mostu pochłonie ponad 53 mln zł, z czego 27 mln zł stanowią fundusze przekazane przez Województwo Małopolskie. Jak informują władze regionu świętokrzyskiego, nowy most na Wiśle powinien być gotowy pod koniec listopada tego roku.

Władze gminy Żabno nie mając wątpliwości, że otwarcie mostu w Borusowej znacznie zwiększy ruch samochodów w centrum miejscowości, postanowiły ogłosić przetarg, który miał wyłonić wykonawcę koncepcji obwodnicy. W ostatnich dniach mieszkańcom podtarnowskiej gminy zaprezentowano trzy warianty przebiegu trasy. Tym samym do 5 października mogą oni kierować swoje uwagi i wątpliwości względem zaproponowanych rozwiązań. Z racji epidemii koronawirusa spotkania informacyjne zasadniczo odbywać będą się drogą elektroniczną. – Chcieliśmy podzielić się z mieszkańcami gminy dotychczas zebranymi przez nas dokumentami, zaprezentować poszczególne rozwiązania, a także dać im szansę wypowiedzieć się w tej sprawie – mówi Piotr Broda, pracownik referatu ds. inwestycji w gminie Żabno. – Równocześnie prowadzimy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wydane zostaną do niej opinie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, sanepid oraz Wody Polskie. Mamy gotowe już dwie opinie, które nakładają na nas sporządzenie raportu odnośnie oddziaływania inwestycji na środowisko. Z praktycznego punktu widzenia trwa to około roku. Trzeba pamiętać, że ludzie zamieszkujący regiony w odległości nie większej niż 100 metrów od planowanej obwodnicy są stronami postępowania, więc będą mieć możliwość wnoszenia swoich uwag co do przebiegu trasy. Ankiety, które w tej chwili trafiły do mieszkańców, celowo są imienne, ponieważ chcemy uniknąć zbędnego hejtu i skupić się na merytorycznej rozmowie.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Maciej Jermak. Człowiek, któremu otyłość jest niestraszna...

Warianty przedstawione mieszkańcom różnią się nie tylko przebiegiem trasy, ale przede wszystkim ceną. Najdroższy wiąże się z inwestycją wycenianą na 120 mln zł, z kolei najtańszy to koszt 41 mln zł. Władze gminy Żabno nie ukrywają, że preferowanym przez nich rozwiązaniem jest wariant B, który zakłada budowę trasy o długości 5 km 690 m, za kwotę blisko 70 mln zł. Wariant ten jest w pierwszej części trasy zgodny z korytarzem zarezerwowanym w Studium Gminy Żabno z 2007 r. Taki przebieg drogi zakłada, że ul. Szkotnik zostanie połączona jezdnią zbiorczą do Alei Piłsudskiego, natomiast ul. Sieradzka oraz ul. Gen. Kościuszki będą zamknięte, a na końcu obu tras przewidziano plac do zawracania. Dostęp do obwodnicy będzie możliwy poprzez objazd istniejącymi oraz doprojektowanymi drogami lokalnymi.

– Wariant ten nie generuje kosztów związanych z budową obiektów inżynierskich, gdyż jest bezkolizyjny z rzeką Żabnicą oraz z linią kolejową. Dodatkowo to rozwiązanie nie ogranicza rozbudowy miasta i co najważniejsze zapewnia obsługę obu dróg wojewódzkich, dzięki czemu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miasto Żabno. Uwagę zwraca cena tak poprowadzonej trasy, która nie jest wygórowana, patrząc przez pryzmat podobnych inwestycji. Przy takim przebiegu obwodnicy nie mamy rozbiórek domów, poza rozbiórką kilku budynków gospodarczych, nie wchodzimy w kolizję z gruntami budowlanymi, a większość trasy prowadzona jest przez grunty orne. Dodatkowo omijamy w znacznym stopniu sieci kanalizacyjne, czy elektryczne – tłumaczy Piotr Broda.

Co ciekawe budowa obwodnicy Żabna być może nigdy nie byłaby brana pod uwagę, gdyby nie wspomniana wcześniej inwestycja związana z otwarciem mostu na Wiśle w Borusowej. Podtarnowska gmina już kilka lat temu starała się o pieniądze na budowę obwodnicy, ale nie upoważniał jej do tego… zbyt mały ruch samochodów w centrum Żabna. Z różnych wyliczeń wynika, że tamtejszą trasę codziennie pokonuje około 8 tys. samochodów. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyrażał zgody na budowę obwodnicy, ponieważ przy tego typu inwestycjach ruch samochodów powinien wynosić ponad 12 tys. samochodów na dobę. Po oddaniu do użytku przeprawy w Borusowej ze wstępnych symulacji wynika, że przez Żabno może przejeżdżać nawet 16 tys. samochodów w ciągu dnia, a to już kwalifikuje gminę do ubiegania się o pieniądze na przeprowadzenie prac związanych z budową obwodnicy.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Łętowice: Żwirownia niemile widziana

– Oddanie do użytku mostu w Borusowej bez najmniejszej wątpliwości wpłynie na zwiększenie ruchu na trasach w naszej gminie, więc chcemy być na to przygotowani i ochronić naszych mieszkańców przed ruchem tranzytowym wąskimi uliczkami, przenosząc ten ruch na obrzeża Żabna – mówi Piotr Broda i dodaje, że wierzy w to, iż stosunkowo niska cena, a także bezsprzeczna konieczność przeprowadzenia inwestycji spowodują, że znajdą się na nią pieniądze. – Chcemy wpisać się w nową perspektywę finansową Województwa Małopolskiego, czyli lata 2021-2027. Obwodnice wielu miast są wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w tym okresie. Wpisana jest również linia kolejowa, więc wierzę, że i budowa obwodnicy Żabna znajdzie się na tej liście. Obecnie naszym głównym celem jest doprowadzenie do podpisania decyzji środowiskowej. Otworzy to wówczas przed nami możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy naszej gminy w zdecydowanej większości poprą pomysł budowy trasy i już za kilka lat będziemy cieszyć się z jej otwarcia.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl
*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.