Łękawica: Bohaterzy Westerplatte na muralu

Przy Szkole Podstawowej w Łękawicy w gminie Skrzyszów odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego Bohaterów Westerplatte. Dzieło powstało w oparciu o koncepcję i projekt znanego artysty i architekta, Ryszarda Paprockiego.

Stworzenie malowidła było możliwe dzięki pozyskanej przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie dotacji w kwocie 20 tys. zł w ramach projektu „W służbie Niepodległej – bohaterowie Westerplatte”.

Mural w Łękawicy.

Lokalizacja wieloformatowego malowidła ściennego nie jest przypadkowa. Miejscowość Łękawica jest bowiem miejscem szczególnego upamiętnienia oraz miejscem obchodów wielu uroczystości o charakterze niepodległościowym. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły znajduje się Pomnik Poległych za Ojczyznę. Dodatkowo sama Szkoła Podstawowa w Łękawicy nosi imię Bohaterów Westerplatte.

Malowidło, które pojawiło się na szkolnym budynku, przedstawia dowódcę bohaterskiej obrony Westerplatte, majora Henryka Sucharskiego, w momencie, gdy poddaje placówkę niemieckiemu dowódcy generałowi Friedrichowi Georgowi Eberhardtowi. Nie brakuje także krążownika Schleswig-Holstein. Oprócz tego na muralu umieszczono cztery nazwiska bohaterskich obrońców Westerplatte z 1939 r.

Autorem dzieła jest Ryszard Paprocki, absolwent krakowskiej AS, który stworzył wiele murali m.in.: w Krakowie, czy Gorlicach. Artysta jest także autorem muralu przedstawiającego Helenę Marusarz, który powstał w ubiegłym roku na budynku Szkoły Podstawowej w Pogórskiej Woli.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Coraz bliżej VeloBiała

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.