Przemysław Skruch: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem

Z Przemysławem Skruchem, doradcą Ministra Infrastruktury, rozmawia Sebastian Czapliński.

Czy to prawda, że drogi w powiecie tarnowskim stają się coraz bardziej bezpieczne?
Faktem jest, że liczba wypadków z roku na rok na terenie powiatu tarnowskiego maleje. Z jednej strony są to dobre informacje, natomiast wciąż jest to kilkadziesiąt osób za dużo, które każdego roku giną w naszym regionie. Oprócz budowy nowych odcinków dróg szybkiego ruchu i obwodnic prowadzone są także działania na istniejącej sieci dróg krajowych. Są to m.in. prace ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, czy zmniejszenie wynikającej z funkcjonowania sieci drogowej presji na środowisko i otoczenie.

Również na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych?
Od 2021 roku szczególnym priorytetem objęto poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza przez zwiększenie ich widoczności w okolicach przejść przez jezdnie, a to wszystko w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Przykładem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w rejonie miasta Tarnów, gdzie wykonano dedykowane oświetlenie na 69 przejściach dla pieszych, w tym 6 na terenie powiatu tarnowskiego w miejscowościach: Łopoń, Mikołajowice i Zbylitowska Góra.

Jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wpłynął na rozwój infrastruktury drogowej w regionie tarnowskim?
W latach 2019-2022 gminy powiatu tarnowskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 76 zadań gminnych o łącznej wartości ponad 41 mln zł, co pozwoliło na realizację blisko 56 km dróg gminnych. Sam powiat tarnowski w tym samym okresie otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 6 zadań powiatowych o łącznej wartości 26,6 mln zł, co pozwoliło na realizację ponad 28 km dróg powiatowych. Osobiście bardzo cieszę się, że właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości wyremontowano 18-kilometrowy odcinek drogi powiatowej łączącej miasto Tarnów z Zakliczynem. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 6,8 miliona złotych, z czego na tę inwestycję Starostwo Powiatowe w Tarnowie pozyskało 50 proc. wsparcia z rządu. Jakiś czas temu w Janowicach w gminie Pleśna odbyła się wizytacja drogi powiatowej przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, której celem było poinformowanie mieszkańców, że to nie koniec inwestycji w powiecie poprawiających bezpieczeństwo oraz funkcjonalność całego regionu. Realizacja tak dużych inwestycji nie miałaby miejsca, gdyby nie bardzo dobra współpraca samorządu lokalnego z Ministerstwem Infrastruktury. Warto wspomnieć, że beneficjentem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest również Miasto i Gmina Zakliczyn. To właśnie dzięki m.in. tym pieniądzom dziś możemy cieszyć się przepięknym rynkiem w Zakliczynie, który nie stracił na tym swojej funkcji, czyli funkcji targowej.

WARTO PRZECZYTAĆ:   W Rzepienniku Strzyżewskim rodzice boją się... szkoły

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy w naszym regionie będzie rozwijać się kolej. Jakie są na to szanse?
Sam minimum dwa razy w tygodniu korzystam z kolei. Jest to jak najbardziej bezpieczny środek transportu. Oczywiście, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, czy też naprawy. W ramach inwestycji liniowych, ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku zrealizowane zostały projekty, których przebieg przechodził przez powiat tarnowski. Jednym z nich jest m.in. Modernizacja linii kolejowej E30 C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów etap III – Faza II, która odbyła się w latach 2015 – 2022. Zrealizowana inwestycja wpłynęła m.in. na poprawę jakości oferty przewozowej poprzez skrócenie czasu przejazdu pasażerów i ładunków dzięki zwiększeniu prędkości pociągów, w tym eliminacji utrudnień ruchowych oraz poprawę punktualności. W wyniku realizacji robót nastąpiło m.in. podwyższenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich ze 120 km/h do 160 km/h i towarowych z 70 km/h do 120. Zapewniam, że efekty tych prac już są widoczne dla pasażerów, którzy mogą szybciej dostać się do większych ośrodków takich jak Kraków, czy też Rzeszów i jeszcze dalej. Ministerstwo Infrastruktury ciągle pracuje nad poprawą komfortu dla pasażerów, aby podróż była szybka, bezpieczna, a tym samym punktualna.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.