Ciężkowice: Mają oczyszczalnię ścieków i wodomaty

W ubiegłym tygodniu w Ciężkowicach oficjalnie zakończono inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie tamtejszej gminy. Projekt przewidywał realizację 12 zadań inwestycyjnych, wśród których znalazły się m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków, czy budowa wodomatów do poboru wody. Wartość wszystkich prac pochłonęła ponad 6,6 mln zł.

Podczas uroczystego podsumowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie Ciężkowice, nie zabrakło przedstawicieli gmin wchodzących w skład spółki „Dorzecze Białej”, władz starostwa powiatowego w Tarnowie, czy też władz województwa. (fot. SC)

Zakończona w gminie Ciężkowice inwestycja dotycząca uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu, jakie udało się uzyskać z RPO WM 2014-2020 w kwocie ponad 2,4 mln zł, udziałów własnych gminy Ciężkowice w wysokości 2,5 mln zł, oraz funduszów spółki „Dorzecze Białej” w kwocie przekraczającej 1,6 mln zł. W ramach wykonanych prac: zmodernizowano odcinki kanalizacji sanitarnej, przeprowadzono modernizację pompowni oraz budowę rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, wybudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrealizowano prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, przeprowadzając dodatkowo modernizację znajdujących się tam obiektów budowlanych, a także zainstalowano dwa wodomaty w miejscowościach Jastrzębia i Kipszna.

– Łącznie w ramach inwestycji wybudowaliśmy 3,44 km sieci kanalizacyjnej, przebudowaliśmy 330 metrów sieci kanalizacyjnej, wybudowaliśmy ponad 4 km sieci wodociągowej, a także wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dwie przepompownie ścieków. Realizacja inwestycji pozwoliła na podłączenie do sieci wodociągowej 32 budynków mieszkalnych oraz 22 budynków do sieci kanalizacyjnej z terenu miejscowości: Ciężkowice i Bogoniowice – mówi prezes spółki „Dorzecze Białej” Wojciech Skruch. – Największym zadaniem była oczywiście modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w tym budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW. Dzięki przeprowadzonym przez nas pracom możemy teraz w profesjonalny sposób przyjmować osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapewniamy w ten sposób również bezpieczeństwo przede wszystkim dla pracowników, którzy zajmują się tym zrzutem. Warto zaznaczyć, iż dysponujemy systemem bezobsługowym, a to pozwala firmom zajmującym się wywozem przywozić osad o dowolnej porze, 24 godziny na dobę. Należy dodać, iż obecnie mamy skanalizowane około 50 proc. terenów gminy Ciężkowice. Przeprowadzony przez nas remont i modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na realizację kolejnych, zaplanowanych już inwestycji, których wartość sięga 10 mln zł. Mam tutaj na myśli kanalizację Zborowic, Kąśnej Dolnej i Jastrzębi.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Konfederacja i Polska Jest Jedna jednoczą siły w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

Jedną z ciekawszych inwestycji zrealizowanych w ramach projektu był montaż dwóch wodomatów, które zlokalizowane zostały w miejscowościach Jastrzębia oraz Kipszna, Wodomaty to urządzenia służące do wydawania wody w sposób zautomatyzowany. Urządzenia szczególnie polecane są dla miejscowości narażonych na często panujące susze, w których to budowa infrastruktury jest niemożliwa na przykład ze względów ekonomicznych lub też ukształtowania terenu. Głównym zadaniem wodomatu jest automatyczne i bezobsługowe wydawanie wody związane z pobieraną przez urządzenie opłatą. Woda może być pobierana na dwa sposoby: z dystrybutora dużego za pomocą złącza strażackiego DN80, a także z dystrybutora małego za pomocą wbudowanego w urządzenie kranu.

– Pierwsze tego typu urządzenie w Polsce zainstalowane zostało przez naszą spółkę w 2014 roku w Ryglicach. W Kipsznej oraz w Jastrzębi takie urządzenia zamontowaliśmy na wniosek samych mieszkańców, którzy skarżyli się przeważnie w okresie letnim na brak dostępu do wody. Uwagi zgłaszali przede wszystkim rolnicy, którzy opryskują swoje pola, a często zmuszeni byli używać do tego kiepskiej jakości wody. Z wodomatu można korzystać płacąc bilonem lub za pomocą specjalnej karty, którą można nabyć w siedzibie spółki. Cena za m3 wody to 8 zł. Jakiś czas temu pojawił się wniosek, aby podobne urządzenie zamontować w centrum Rzepiennika Strzyżewskiego. Będziemy rozpatrywać tę prośbę – tłumaczy Wojciech Skruch.

Podczas uroczystego podsumowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie Ciężkowice, nie zabrakło przedstawicieli gmin wchodzących w skład spółki „Dorzecze Białej”, władz starostwa powiatowego w Tarnowie, czy też władz województwa. Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kazimierz Koprowski zwracał uwagę, iż WFOŚiGW posiada wystarczającą pulę pieniędzy na zrealizowanie zadań dotyczących poprawy gospodarki wodno-ściekowej i tym bardziej cieszy się, że gminy z terenu powiatu tarnowskiego chcą sięgać po te pieniądze, za które następnie potrafią zrealizować ważne dla swoich mieszkańców inwestycje. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że najlepszym tego przykładem jest fakt, iż gminy, które wchodzą w skład spółki „Dorzecze Białej”, czyli: Ciężkowice, Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski i Ryglice są już w niemal 100 proc. skanalizowane.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Jan Tomaszewski: Nie skończę, póki ich nie wykończę!

Wtórował mu Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, który zwrócił uwagę na fakt, iż przeprowadzone w gminie Ciężkowice inwestycje są ważne z punktu widzenia całego województwa. – Na realizację zadania przeznaczyliśmy blisko 2,5 mln zł. W naszej strategii wszelkie działania na rzecz poprawy środowiska są bardzo ważne. Cele środowiskowe będą poważnie ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027. Rozbudowa kanalizacji w gminach bez wątpienia pozytywnie wpływa na środowisko, pośrednio zmniejszając zanieczyszczenie gleby, czy regulując gospodarkę wodną. Z kolei zmodernizowane oczyszczalnie zwracają wodę nieskażoną, zdatną do użytku. Dla nas tego typu inwestycje są bardzo istotne, a tym bardziej cieszyć może fakt, że pomimo tego, iż prace trwały dwa lata, to przebiegły sprawnie i bez większych problemów.

Obecny podczas spotkania, poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski liczy na to, że w perspektywie kolejnych funduszy, które są dedykowane dla samorządów w ramach funduszy strategicznych, w ramach Polskiego Ładu, kolejne tego typu inwestycje będą realizowane. – Wszystko po to, aby ludziom lepiej się żyło, mieszkało i funkcjonowało. Cieszy mnie to, że związek gmin: Ryglice, Tuchów, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski realizuje gospodarkę wodno-ściekową we wzorcowy sposób. To już kolejna tego typu inwestycja realizowana przez tę spółkę i ważne jest to, że odbywa się ona nie tylko w interesie mieszkańców, ale także z myślą o ochronie środowiska. Być może wstyd się przyznać, ale dziś podczas prezentacji po raz pierwszy usłyszałem o takich urządzeniach, jak wodomaty. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie dla gospodarstw, które narzekają na brak wody. Myślę, że takich urządzeń powinno być montowanych jak najwięcej na terenach, które nie mogą liczyć na dobrze funkcjonujące wodociągi.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

WARTO PRZECZYTAĆ:   "Prawko" w czasach koronawirusa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.