Emerytura, fot. Canva

Prawo.pl: prognozy co do wysokości przyszłej emerytury nie uwzględniają siły nabywczej pieniędzy

Wyliczenia przyszłej emerytury dokonywane przez doradców lub kalkulator emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględniają inflacji w okresie dłuższym niż rok. Oznacza to, że ze względu na siłę nabywczą pieniądza, wyliczone 5 tys. zł emerytury może nie być tyle samo warte za 15 czy 20 lat – informuje serwis Prawo.pl.

ZUS umożliwia ubezpieczonym wyliczenie przyszłej emerytury. „Kalkulator emerytalny dostępny u doradców w placówkach ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl oblicza tylko przybliżoną wysokość emerytury (tzw. prognozę), a nie faktyczną kwotę świadczenia, które dostaniesz w przyszłości. Wyliczenie to nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń” – przytacza informację ZUS serwis Prawo.pl.

Jak wskazuje Prawo.pl, mimo to ZUS zapewnia, że dzięki kalkulatorowi emerytalnemu można się dowiedzieć, ile w przybliżeniu wynosić będzie emerytura w czasie, gdy planuje się przejść w stan zawodowego spoczynku. Faktyczną wysokość świadczenia ZUS wyliczy jednak dopiero po tym, gdy przyszły emeryt złoży wniosek o emeryturę.

„W systemie zdefiniowanej składki przewidywanie indywidualnych emerytur – zwłaszcza w perspektywie dekad – nie ma sensu. To jest wróżenie z FUS-u (FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – red.). Ludzie muszą natomiast poznać mechanizm, od którego zależy wysokość ich przyszłej emerytury. A przede wszystkim powinni wiedzieć, że każda odprowadzona przez nich składka na ubezpieczenie emerytalne ma znaczenie – zarówno ta, którą zapłacili, jak i ta, którą ominęli. Tak działa mechanizm ewidencjonowania składek na koncie” – mówi dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez Prawo.pl

Serwis przypomina, że według ZUS, ponieważ w kalkulatorze emerytalnym można wyliczyć prognozę emerytury na wiele lat do przodu, potrzebne są do tego nie tylko aktualne dane o składkach ubezpieczonego, kapitale początkowym i ich waloryzacji, ale także prognozowane dane dotyczące wysokości przyszłych wynagrodzeń, planowanego poziomu waloryzacji składek, przewidywanego poziomu inflacji czy długości średniego dalszego trwania życia. Zmieniają się one w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Wygrana na boisku nie dała awansu...

Prawo.pl dodaje, że ZUS przypomina, iż kalkulator jest zasilany danymi co roku. Najpierw wprowadza się do niego dane prognozowane, a w dalszej części roku są one zastępowane danymi faktycznymi, np. przewidywane wskaźniki waloryzacji składek są zastępowane wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak samo zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. Między danymi prognozowanymi a faktycznymi mogą wystąpić różnice. Czasem dane faktyczne są wyższe od prognozowanych, a czasem – niższe.

Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazał Prawo.pl, że wysokość prognozowanej emerytury według nowych zasad, obliczana przez kalkulator emerytalny udostępniony przez ZUS, prezentowana jest zarówno w kwocie nominalnej, jak i zdyskontowanej inflacją na obecny rok. Kwota ta może służyć do porównywania wysokości emerytur przyznanych w różnym czasie. „Obliczona przez kalkulator emerytalny wysokość prognozowanej emerytury jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne” – dodał Paweł Żebrowski.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/ja-bedzie-emerytura-za-lat-10-15-czy-20,527236.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *