W Tarnowie samorządowcy połamali się opłatkiem (ZDJĘCIA)

Samorządowcy z regionu tarnowskiego, w tym: wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin, przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, mundurowi, a także duchowni spotkali się w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tradycyjnym opłatku samorządowym.

Tego typu spotkania są już w regionie tarnowskim tradycją i odbywają się od wielu lat. Oprócz przemówień zaproszonych gości, nie zabrakło odczytania Ewangelii, czy wspólnej modlitwy. Warto podkreślić, że w trakcie wydarzenia harcerze przekazali samorządowcom betlejemskie światełko pokoju.

Roman Ciepiela (prezydent Tarnowa):
Cieszę się, że takie wydarzenie ma miejsce każdego roku. W takim dniu wszyscy stajemy obok siebie – wójtowie gmin, wojewoda małopolski, marszałek… Niezależnie od przynależności partyjnej, składamy sobie życzenia. Święta łączą. Na 2023 rok wszystkim nam potrzebny jest przede wszystkim spokój. Mamy trudne czasy, jednak trzeba mieć nadzieję, że wszystko ułoży się po myśli samorządowców.

Roman Łucarz (starosta powiatu tarnowskiego):
Na co dzień staram się współpracować z ludźmi, bez względu do jakiej partii politycznej należą. Jako starosta muszę współpracować w taki sam sposób ze wszystkimi samorządowcami. Tylko w takiej sytuacji cały powiat się rozwija. Oczywiście z jednymi współpracuje się lepiej, a z innymi gorzej, ale trzeba rozmawiać i działać z każdym. Na co dzień mamy różne poglądy, ale jeżeli chodzi o kluczowe sprawy, to musimy działać razem. W 2023 roku mam nadzieję, że jako cały powiat skupimy się na dalszej rozbudowie i budowie dróg. Tego chcą od nas mieszkańcy. Liczymy na to, że w ramach Polskiego Ładu uda nam się w tym zakresie wykonać mnóstwo inwestycji. Chcemy także zadbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Będziemy zabiegać o zewnętrzne pieniądze na ochronę zabytków.

Józef Gawron (wicemarszałek województwa małopolskiego):
Cieszy mnie, że to spotkanie wróciło po pandemicznej przerwie. Brakowało nam tych spotkań. Wydaje mi się, że takie wydarzenia sprawiają, że także w ciągu roku jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi. Trzeba także zaznaczyć, że mijający rok przyniósł nam wojnę na Ukrainie i zmienił nieco spojrzenie na to, co jest w życiu ważne, a co mniej ważne. Rok 2023 przyniesie ze sobą nabory i konkursy o środki unijne. Mamy zaakceptowany nowy Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027. S a tam zarezerwowane dość znaczne fundusze, które można przełożyć na kluczowe inwestycje w regionie. Wierzę, że nadal systematycznie będziemy się rozwijać tak, jak miało to miejsce w ostatnich latach.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Życie w bezruchu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.