Wojnicz – miasto i gmina historii oraz przyszłości

Wojnicz to jedna z najstarszych miejscowości na południu Polski. Zanim otrzymał prawa miejskie (prawdopodobnie stało się to w 1239 r.) był od XII w. grodem kasztelańskim. Układ urbanistyczny miasta przetrwał w zasadzie w niezmienionym kształcie do czasów współczesnych i jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Miasto i gmina Wojnicz to ziemia o bogatej historii, która także dzisiaj jest atrakcyjna zarówno dla turystów, jak i inwestorów oraz przedsiębiorców, przyciągając ich swoją bogatą ofertą.

Planty w Wojniczu

Kraina wzgórz i nizin

W skład gminy wchodzi miasto Wojnicz i czternaście sołectw o łącznej powierzchni 78,6 km kw. Ukształtowanie terenu, dzięki położeniu u zbiegu Niziny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego stworzyło dobre warunki do rozwoju osadnictwa, rolnictwa oraz działalności gospodarczej. Miasto i gmina Wojnicz odznaczają się dogodnymi warunki komunikacyjnymi, dzięki położeniu wzdłuż międzynarodowej trasy z Krakowa do Przemyśla oraz drogi krajowej w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej i Nowego Sącza. Z biegiem lat miasto doczekało się także połączenia z autostradą A4. W tamtejszej gminie panują doskonałe warunki, aby wypoczywać w zdrowym malowniczym terenie. Charakteryzuje ją zróżnicowany krajobraz: od nizinnych kompleksów leśnych na północy, po pasma wzgórz na południu. Zwłaszcza południowe tereny gminy są atrakcyjniejsze dla turystyki i rekreacji, ponieważ przepływa przez nie Dunajec będący rajem dla wędkarzy oraz miłośników wodnych i słonecznych kąpieli. Charakterystycznymi punktami gminy jest centrum Wojnicza z malowniczym rynkiem, kościół pw. św. Leonarda, kościół p.w. św. Wawrzyńca, zespół pałacowy z parkiem, relikty fortyfikacji w postaci wałów, skarp, pozostałości fos.

Osadnictwo na terenie obecnego miasta przybierało na sile w VIII-IX w. Resztki wczesnośredniowiecznego grodziska zbudowanego w X wieku na suchej wyspie wzniesionej kilka metrów nad mokradłami doliny Dunajca i pełniącego funkcję grodu kasztelańskiego dały początek miastu Wojnicz. W X w. osada wojnicka zmieniła swój charakter i znaczenie przez fakt powstania grodu osadzonego przez wojów państwa plemiennego, a następnie polskiego. Jedna z legend mówi, że w X w. wojowie księcia Mieszka I, czy też Bolesława Chrobrego, wznieśli tu modrzewiowe grodzisko. Właśnie od tych wojów osada otrzymała nazwę Wojnicz.

Rozwój ponad wszystko

Wojnicz przez ostatnie trzydzieści lat prężnie dbał o rozwój swojej koniunktury. Wybudowano obwodnice, rozpoczęto kompleksową kanalizację gminy oraz zadbano o dynamiczny rozwój Wojnickiego Zielonego Parku Przemysłowego, który nieustannie rośnie w siłę.

Pałac Dąmbskich w Wojniczu

– Zielony Park Przemysłowy stworzył szanse inwestowania na tym terenie, doprowadził do budowy zakładów i utworzenia miejsc pracy. W parku funkcjonuje 14 zakładów przemysłowych. Zagospodarowany teren to dzisiaj blisko 50 ha gruntów, skupionych przez inwestorów pod przemysł, a kolejni inwestorzy rozpoczynają budowę nowych zakładów – mówi burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. – Działający od 1999 r. Zielony Park Przemysłowy jest jednym z lepiej przygotowanych miejsc do inwestycji w całym powiecie tarnowskim. Powierzchnia parku obejmuje ponad 150 ha. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi międzynarodowej E-40 i drogi krajowej Nr 4 z bezkolizyjnym zjazdem z obwodnicy Wojnicza. Nasza strefa już teraz okazała się świetną inwestycją. Ilość przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników pokazują, że nie trzeba wyjeżdżać z Wojnicza, aby przez długie lata móc żyć tutaj na dobrym poziomie. Czasami żałujemy, że w momencie tworzenia Zielonego Parku Przemysłowego nie zdecydowano się wykupić jeszcze większej ilości gruntów. Wiele sąsiadujących działek jest w rękach osób prywatnych, a one niechętnie się ich pozbywają, przez co tracimy możliwość pozyskania kolejnych firm chcących otwierać u nas swoje zakłady produkcyjne. Zapytań jest wiele, co wynika również z tego, że jako gmina zapewniamy inwestorom niższe niż krajowe stawki podatkowe. Nasze partnerskie podejście buduje pozytywne relacje z zarządami firm, co przekłada się na warunki życia i pracy mieszkańców oraz wzrost kapitału przedsiębiorstw.

WARTO PRZECZYTAĆ:   O mundurach strażackich trzeba zapomnieć?

Warto dodać, że w minionych latach na terenie parku oddano do użytku nową drogę, rozwiązującą problemy komunikacyjne w strefie przemysłowej. Pozwoliła ona skomunikować istniejące tereny przemysłowe z nowo powstałymi. Pozyskano również środki unijne, które pozwoliły rozwiązać problemy kanalizacyjne, dzięki czemu zakończono etap uzbrajania parku w niezbędną infrastrukturę.

Znacząca dla rozwoju regionu była również budowa drugiej, południowej obwodnicy miasta, która podniosła rangę i uatrakcyjniła tereny w Wojniczu. Nowa obwodnica nie tylko wyprowadziła ruch z miasta, ale stała się najkrótszym połączeniem z autostradą Kraków – Tarnów. Dzięki podpisaniu aktu notarialnego Wojnicz zyskał podwójnie. Wyprowadzony został ruch tranzytowy, a ponadto samorząd zamiast pieniędzy przekazał marszałkowi Małopolski działki. To był pierwszy taki przypadek w Małopolsce, kiedy gmina zamiast gotówki wniosła do inwestycji aportem część swoich terenów.

– Kluczowa jest dla nas również rewitalizacja rynku w Wojniczu. W 2017 roku zatwierdzony został dokument pn. „Lokalny Program rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 – aktualizacja”, w którym poddawano diagnozie stan obecny obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Wypracowany plan obejmował ścisłe centrum Wojnicza i na tej przestrzeni miały być dokonywane zmiany w kolejnych latach. Jednym z priorytetów była budowa parkingu przesiadkowego w systemie „Park and Ride” i przystanku autobusowego w Wojniczu przy ul. Tarnowskiej. Główną ideą realizacji tej inwestycji była chęć uwypuklenia walorów wojnickiego rynku jako przestrzeni publicznej. „Park and Ride” był niezbędny do wyprowadzenia samochodów parkujących osób, które kontynuują swą podróż transportem zbiorowym i pozostawiały swe pojazdy w obrębie rynku w Wojniczu – tłumaczy burmistrz Wojnicza.

Małymi krokami do przodu

Budowa ulic, termomodernizacja budynków, rozbudowa wodociągów, zakup wozów strażackich, otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, żłobka w Wojniczu czy uruchomienie kina „Wawel” po 20 latach od jego zamknięcia to tylko część zrealizowanych inwestycji na przestrzeni minionych lat. Na terenie Gminy Wojnicz w ostatnich 30 latach przeprowadzony został szereg najróżniejszych przedsięwzięć, wartych miliony złotych.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Daniel Stawarski, czyli dr Dolittle z Tarnowa

– Po 20 latach do Kina Wawel w Wojniczu powróciły seanse filmowe. W ramach projektu pn. „Cyfryzacja sali widowiskowo – kinowej wraz z doposażeniem pracowni działających w GOK Wojnicz” zmodernizowana została sala kinowa, którą wyposażono w nowy projektor cyfrowy oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne wraz z nagłośnieniem. Inwestycja pochłonęła 220 tys. zł. Uruchomienie kina było jedną z obietnic, jaką złożyłem mieszkańcom. Sala kinowa może pomieścić 120 osób i jestem pewien, że często będzie wypełniana do ostatniego miejsca – mówi Tadeusz Bąk. – W naszej gminie coraz mocniej stawiamy również na sport. Jeszcze w tym roku nowe boiska piłkarskie powstaną przy szkołach podstawowych w Biadolinach Radłowskich i Wojniczu. Koszt inwestycji wyniesie blisko 500 tys. zł. W 50 proc. prace zostaną objęte dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2019”. Każdego roku jako gmina inwestujemy w sport około 200 tys. zł. Mamy u siebie kilka klubów sportowych, nie tylko piłkarskich, ale również sekcję kolarską, czy prywatne zajęcia z karate, na które uczęszcza mnóstwo młodzieży. Jedną z najważniejszych inwestycji w najbliższych latach ma być modernizacja i rozbudowa stadionu Olimpii Wojnicz. Chcemy wymienić murawę na stadionie, dookoła wybudować bieżnię, wyremontować budynek klubowy, a także ogrodzić cały teren. Szacowany koszt prac to około 3 mln zł.

Park and Ride w Wojniczu

Pod koniec ubiegłego roku Za ponad 357 tys. zł w centrum Wojnicza otwarto także odnowiony plac targowy. W ramach przeprowadzonej inwestycji w miejsce starych i zniszczonych straganów pojawiły się nowe miejsca handlowe. Z nowego placu targowego mogą korzystać nie tylko sprzedawcy, ale również rolnicy, przedsiębiorcy i twórcy ludowi. Realizacja inwestycji zakładała całkowity demontaż istniejących straganów oraz całkowitą wymianę nawierzchni utwardzonej. Nowa nawierzchnia, która powstała na odwodnionym placu wykonana została z kostki betonowej oraz częściowo z kostki granitowej. Na tak przygotowanej nawierzchni usytuowane zostały nowe stanowiska handlowe w formie trzech zadaszonych wiat.

Kultura i bezpieczeństwo

Niewykluczone, że wkrótce w końcu zagospodarowania doczeka się Pałac Dąbsmkich w Wojniczu. Jakiś czas temu decyzją burmistrza zabytkowy obiekt został przeznaczony pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Plany są ambitne, ponieważ przewidują m.in. stworzenie miejsca spotkań seniorów oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. – Pałac, który wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego wraz z założeniem parkowym, kordegardą z 1874 roku, znajdującą się w parku willą z lat 1922-24 i ogrodowym zegarem słonecznym w końcu ma szansę zostać zagospodarowany. Z gminnych wyliczeń wynika, że koszt remontu obiektu może sięgać nawet 15 mln zł! Obecnie potrzebna jest przede wszystkim naprawa dachu i wykonanie odwodnienia budynku. Swego czasu był pomysł, aby w pałacu znalazł się urząd miasta i gminy, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się, że zlokalizowany zostanie on w budynku byłej szkoły podstawowej w Wojniczu. Zgodziłem się na przekazanie pałacu przedstawicielom GOK-u, ponieważ uważam, że w końcu powinniśmy go wyremontować. Obecnie przygotowujemy wniosek do programu ochrony zabytków w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skąd chcemy pozyskać pieniądze na opracowanie kompleksowej dokumentacji dostosowującej pałac pod działalność GOK-u. Koniecznie jest przygotowanie programu konserwatorskiego, a także projektu dostosowującego pałac do obecnych standardów. Koszty samych projektów nie są małe, ponieważ mogą pochłonąć nawet 300 tys. zł. Kolejnym etapem będzie już remont, na który potrzebujemy około 3 lat z uwagi na to, że pałac wpisany jest do rejestru zabytków – mówi burmistrz Wojnicza.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Ryglice: Mieszkańcy nie chcą wieży

W podtarnowskiej gminie nie zapomniano także o bezpieczeństwie mieszkańców. W ubiegłym roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie podpisano umowę na budowę nowego Komisariatu Policji. Planowane oddanie nowego obiektu do użytkowania to 2021 rok. Koszt budowy nowego komisariatu wyniesie około 5,5 mln zł. Nowoczesny budynek zlokalizowany będzie przy ulicy Tarnowskiej, przy węźle obwodnicy naprzeciwko cmentarza. Obiekt będzie składał się z parteru oraz poddasza o łącznej powierzchni 352 m2. – Inwestycja jest potrzebna, ponieważ obecna siedziba wojnickich funkcjonariuszy znacznie odbiega od standardów XXI wieku. Budynek jest mały, ciasny, a do tego położony jest na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków. Nie mamy możliwości jego rozbudowy, a dodatkowo brakuje też parkingu dla samochodów. O potrzebie budowy nowego komisariatu w Wojniczu mówiliśmy już od kilku lat. W końcu mogliśmy poczynić w tym kierunku odpowiednie kroki, a to dzięki przekazaniu przez naszą gminę działki o pow. 3600 m2 na ten cel. Sfinansowaliśmy także dokumentację projektową – mówi Tadeusz Bąk, który nie ukrywa, iż wierzy w to, że gmina nadal systematycznie będzie się rozwijać. – Stawiamy sobie jasne cele i krok po kroku je realizujemy. Chcemy, aby Wojnicz był przyjazną, atrakcyjną oraz bezpieczną gminą dla mieszkańców i odwiedzających te rejony turystów. Już teraz można zauważyć, że podążamy we właściwym kierunku…

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.