Andrzej Mróz: Dzieci to nasza przyszłość

Z wójtem gminy Wierzchosławice Andrzejem Mrozem na temat zaplanowanych na ten rok inwestycji oraz wspieraniu najmłodszych mieszkańców gminy, rozmawia Sebastian Czapliński.

Po zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach i po zaplanowanych inwestycjach na ten rok jasno wynika, że rozwój dzieci i młodzieży w gminie Wierzchosławice stawia pan bardzo wysoko.
Dzieci to przyszłość narodu, dzieci to przyszłość naszej gminy. Jeżeli chcemy, aby w Wierzchosławicach dobrze się żyło, aby kolejne osoby się u nas osiedlały, co pozytywnie wpłynie również na nasz gminny budżet, to przede wszystkim musimy stworzyć odpowiednią ofertę dla najmłodszych. Dlatego też stawiamy na remonty szkół, które dawno nie przechodziły renowacji, organizujemy wolny czas uczniom, zapewniamy zajęcia pozalekcyjne, tworzymy ofertę sportową i kulturalną. Chcemy rozwijać młode pokolenia w kierunkach sportowych i naukowych.

Czy świadczą o tym także zaplanowane inwestycje w ramach Polskiego Ładu?
Zgadza się. W pierwszym etapie programu zaplanowaliśmy remonty wnętrz szkół. Obecnie, po opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych, będziemy ogłaszać w tym celu przetargi. Ten etap zakłada także rozbudowę szkół w Rudce i Łętowicach o brakujące pomieszczenia. Zamierzamy także wyposażyć placówki w sprzęt dydaktyczny. Złożyliśmy już wniosek w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu, ponieważ chcielibyśmy zadbać także o zewnętrzy wygląd naszych szkół poprzez przeprowadzenie ich termomodernizacji. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie chcemy wyposażyć poszczególne budynki w odnawialne źródła energii, aby koszty ich funkcjonowania były jak najmniejsze.

Ciekawą inicjatywą dla uczniów wydaje się organizowana w Wierzchosławicach „Wierzchosławicka Liga Debat Oxfordzkich”…
To zmagania, w których bierze w niej udział pięć drużyn z każdej szkoły w naszej gminie. Projekt składa się z dwóch etapów – w pierwszej kolejności odbywają się dwudniowe warsztaty dla każdej z drużyn, a następnie organizowane są debaty w formule każdy z każdym. Zwieńczeniem zmagań jest uroczysta debata finałowa. Celem „Wierzchosławickiej Ligi Debat Oxfordzkich” jest zapoznanie się i doświadczenie debaty, aby używać jej w przyszłości jako narzędzia do dyskusji, w której wszyscy mają szanse na wypowiedzenie swojego zdania i myśli. Debata uczy młodych ludzi kultury słowa i wypowiedzi, jak występować publicznie, radzić sobie ze stresem, budować swoją wypowiedź, argumentować i kontrargumentować. Podczas debaty dyskutujemy ze sobą z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności językowej, używamy argumentów rzeczowych i merytorycznych. Takie prowadzenie dyskusji wymaga bardzo rzetelnego przygotowania merytorycznego z zakresu proponowanej tezy. Po skończonej wymianie zdań podajemy sobie ręce i dziękujemy za ciekawą dyskusję. To już trzecia edycja „Wierzchosławickiej Ligi Debat Oxfordzkich” i mamy zamiar w kolejnych latach w dalszym ciągu ją organizować.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Iwona Kafel - żyjąc w chmurach

Półkolonie dla najmłodszych także nie znikną z oferty gminy Wierzchosławice?
Nasza gmina od 2019 roku zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe dla zorganizowanego wypoczynku dzieci i nadal zamierza to robić. Półkolonie organizuje Gminne Centrum Kultury oraz Akademia Piłkarska Wierzchosławice. Program jest bardzo aktywny i ciekawy. Codziennie dla dzieci przygotowane są różnego rodzaju atrakcje, wycieczki i warsztaty, w tym także pełne wyżywienie oraz opieka od godz. 7:30 do 16:00. Półkolonie organizujemy zarówno w lecie, jak i w zimie. Robimy to po to, aby dzieci mogły w aktywny i atrakcyjny sposób spędzić swój wolny czas podczas wypoczynku. Jest to także forma pomocy ich rodzicom, którzy w tym czasie mogą złapać oddech i zająć się ważnymi dla siebie sprawami.

Mówi się o tym, że baza sportowo-rekreacyjna w Wierzchosławicach jest na naprawdę dobrym poziomie, więc miejsc do aktywnego wypoczynku tutaj nie brakuje…
W 2019 r, wyremontowaliśmy boisko typu „Orlik” przy Centrum Kultury Wsi Polskiej. Powstała tam również Otwarta Strefa Aktywności. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy wielofunkcyjne boisko przy szkole w Łętowicach, a także boisko do siatkówki przy szkole w Ostrowie. Remontowi chcemy poddać kolejne boiska w naszej gminie i już składamy w tym celu wnioski o dofinansowanie prac. Działa u nas Akademia Piłkarska, która zrzesza ponad 100 młodych zawodników. Świetnie radzi sobie klub judo, którego podopieczni osiągają ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy. Sport to ważny element życia, który daje odskocznię od codziennych problemów, dlatego też nie ustajemy w organizowaniu kolejnych wydarzeń sportowych. Mamy świetnie rozwiniętą turystykę rowerową. Rowerzyści korzystają nie tylko z trasy Velo Dunajec, ale także ze ścieżek w Lasach Wierzchosławickich. Nie brakuje także zmagań wędkarskich. 1 marca po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowaliśmy „Bieg Tropem Wilczym”. W ten sposób uczciliśmy Adama Boryczkę – cichociemnego, żołnierza wyklętego pochodzącego z Wierzchosławic. W biegu wzięły udział wszystkie dzieci z klas IV – VIII z naszej gminy.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Brak wolnych miejsc w tarnowskich bursach

Podobno ma pan także plany co zrobić, aby dzieci w waszej gminie nie brakowało także w przyszłości?
Ma nam w tym pomóc udział gminy Wierzchosławice w programie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Gminy tworzące SIM otrzymały po 3 mln zł z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, jako aport do tworzonej spółki. Budowa mieszkań będzie wsparta pieniędzmi z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Co więcej, samorządy, które współtworzą SIM, mogą również ubiegać się o dodatkowe pieniądze na inne zadania w wysokości 10 proc. wartości inwestycji mieszkaniowej realizowanej na terenie danego samorządu. W gminie Wierzchosławice inwestycja mieszkaniowa w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej będzie realizowana w Kępie Bogumiłowickiej oraz na Dwudniakach. Obecnie trwają prace związane z przekazaniem terenu pod inwestycje. Oba planowane przez nas budynki mają liczyć łącznie ponad 80 mieszkań. W 2023 roku powinniśmy ruszyć z budową bloków. To bez wątpienia pozwoli nam zatrzymać u siebie młode małżeństwa z dziećmi. Niedawno otrzymaliśmy dodatkowe 1,3 mln zł dofinansowania na infrastrukturę techniczną.

Małżeństwa, które, jak już niejednokrotnie pan zapowiadał, będą mogły korzystać także z coraz lepszych dróg…
Drogi to element infrastruktury, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku i płci. Niestety jest to też element infrastruktury, który co chwilę ulega zniszczeniu. W ramach różnych projektów rządowych systematycznie składamy wnioski o prace remontowe na poszczególnych odcinkach tras. Cały czas remontujemy drogi gminne, korzystając z dofinansowań rządowych i marszałkowskich, ale bez wątpienia rządowy program Polski Ład pozwoli wyremontować nam zdecydowanie większą ilość dróg. W ramach programu złożyliśmy wniosek na kwotę 4 mln zł na remont dróg gminnych. Przede wszystkim mamy zamiar wyremontować drogi, które nie mają szans na dotację z żadnego innego programu, czyli będą to trasy wąskie, znajdujące się w głębi poszczególnych miejscowości. Obecnie remontujemy trasę Wierzchosławice-Wola. Powróciliśmy także do planów budowy obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiłowic i Łętowic. Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył przetarg na opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy. Trasa jest bardzo obciążona i obwodnica jest koniecznością. Wierzę, że już wkrótce także i przy budowie tej trasy rozpoczniemy pierwsze poważne prace.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Czy wilki zagrażają mieszkańcom powiatu tarnowskiego?

Gmina Wierzchosławice bardzo poważnie potrafi zaangażować się w akcje społeczne…
To prawda, że lubimy angażować się w tego typu akcje. Niedawno otrzymaliśmy 500 tys. zł za zajęcie 2. miejsca w powiecie tarnowskim w Rządowym Konkursie Szczepionkowym „Rosnąca Odporność”. Jest to zasługa naszych mieszkańców, którzy odpowiedzialnie podchodzą do kwestii ochrony zdrowia. Jako samorząd prowadziliśmy akcję promocyjną szczepień na COVID19, do każdego domu trafiła przygotowana przez nas ulotka, ale także podczas zebrań wiejskich, czy dożynek zachęcałem mieszkańców, aby wziąć sprawy w swoje ręce, bo kwestia szczepień oraz odpowiednie zachowania i praktyki pomogą nam ograniczyć ryzyko zakażeń. Otrzymane pieniądze przeznaczymy na doposażenie szkolnych klubów sportowych, zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków, a także zakup trzech defibrylatorów, które będą do dyspozycji mieszkańców w jednej z jednostek OSP, w Centrum Kultury Wsi Polskiej oraz w Urzędzie Gminy.

Pomocy ze strony gminy Wierzchosławice nie zabraknie także w przypadku ukraińskich uchodźców?
W przypadku wybuchu wojny na Ukrainie, podczas ostatniej sesji Rady Gminy, z mojej inicjatywy zostało przyjęte oświadczenie o potępieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz deklaracja udzielenia wszelkiej pomocy będącej w zasięgu władz gminnych dla mieszkańców Ukrainy. Ogłosiliśmy także zbiórkę artykułów pierwszej pomocy dla uchodźców i mieszkańców tamtejszego kraju. Spotkała się ona z ogromnym odzewem mieszkańców gminy Wierzchosławice. Do tej pory przez Centrum Kultury Wsi Polskiej, które posiada część hotelową, przewinęło się już kilkadziesiąt uchodźców z Ukrainy. Znaleźli oni tam nocleg, wyżywienie i udali się w dalszą podróż. Jesteśmy jednak przygotowani na to, aby zabezpieczyć uchodźcom miejsca na dłuższy pobyt. Zależy nam jednak na tym, aby takie działania były koordynowane przez starostwo lub Urząd Wojewódzki. Wówczas pomoc będzie zorganizowana, przez co i na wyższym poziomie.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.