Hotel krokiem do normalnej pracy?

W Tarnowie otwarto nowy hotel o nazwie „Słoneczne Wzgórze”. Jest to obiekt niecodzienny, ponieważ poprowadzą go… osoby niepełnosprawne. Na potrzeby pensjonatu miasto całkowicie przebudowało i odremontowało dawny internat znajdujący się w tarnowskim Parku Sanguszków. Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych. Cel przedsięwzięcia jest prosty – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych członków zespołu.

Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych.

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zatrudniać będzie osoby niepełnosprawne, oferując mieszkańcom Tarnowa i odwiedzającym nasze miasto turystom usługi gastronomiczne, hotelarskie, utrzymanie terenów zielonych, możliwość oprawy obrazów oraz zakupu regionalnych artykułów rękodzielniczych. Sam hotel został przystosowany w taki sposób, aby mogli odwiedzać go również niepełnosprawni turyści.

– Jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, jestem w stanie zaryzykować, że to największa tego typu inicjatywa w Małopolsce – mówi Agnieszka Hulska, kierowniczka Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. – Obecnie pracuje u nas nieco ponad 30 niepełnosprawnych osób. Stanowią oni około 70 proc. całej kadry. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem w zakładach aktywności zawodowej mogą pracować tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, ale tylko w trzech przypadkach: w sytuacji choroby psychicznej, upośledzenia intelektualnego i autyzmu. Pracownikami niepełnosprawnymi w naszym przypadku są również opiekunowie, którzy nie kwalifikują się do pracy w hotelu na podstawie rozporządzenia. Zatrudnione w hotelu osoby będą zajmować się obsługą hotelową, kuchnią, restauracją, recepcją, zapleczem konferencyjnym i ogrodem. Wszyscy przeszli już odpowiednie szkolenia w ramach aktywizacji zawodowej.

Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych. Kwota obejmuje również projekty szkoleniowe. Blisko 19 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, reszta to pieniądze z budżetu miasta. W nowo powstałym hotelu turyści będą mieli do swojej dyspozycji 50 miejsc noclegowych. Wewnątrz znajdują się m.in. trzy sale konferencyjne, a hotelowa restauracja organizuje także imprezy okolicznościowe. Nie zapomniano również o nowoczesnej przestrzeni rehabilitacyjnej. Hotel już wkrótce ma starać się o standaryzację na poziomie trzech gwiazdek. Równocześnie z otwarciem hotelu otwarto również specjalny ośrodek wytchnienia „Bezpieczna Przystań”, którego celem jest wspieranie opiekunów, stale zajmujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi w Tarnowie i subregionie tarnowskim. Opiekunowie osób chorych, będą mogli przeznaczyć część swojego dnia na odpoczynek, czy załatwienie spraw w urzędach, a w tym czasie chorzy, będąc otoczeni fachową opieką medyczną, spędzą czas w placówce.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Nerina Rudolphi i jej bomb(k)owa sztuka

– Pomimo że będzie prowadzona u nas rehabilitacja, nie jesteśmy sanatorium. Z rehabilitacji, jak na razie korzystać będą wyłącznie nasi pracownicy. Zgodnie z przepisami musimy zapewnić im godzinę dziennej rehabilitacji. Oczywiście nie jest wykluczone, że w przyszłości rozszerzymy nieco naszą działalność i rehabilitować będą się również klienci. Pierwszych hotelowych gości spodziewamy się już w lutym. Przyznam, że zdarzają się przypadki, kiedy turyści z różnych rejonów kraju rezerwują u nas terminy już na 2020 rok. Wierzę, że ludzie mieszkający w naszym regionie będą korzystać z restauracji, więc obiekt cały czas będzie tętnił życiem – mówi Agnieszka Hulska i dodaje, że najważniejszy w całym projekcie nie jest rozwój hotelu, a aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych członków zespołu. – Na ten moment mamy już całą kadrę, jednak ostatnio ruszył drugi nabór, więc pod koniec roku będziemy zatrudniać kolejne osoby. Dla osób zmagających się z niepełnosprawnością otwarcie hotelu jest wielkim wydarzeniem. Nie mogą doczekać się już pracy z klientem. Obecnie kończymy etap wyposażania poszczególnych pomieszczeń, a nasi pracownicy ćwiczą, w jaki sposób obsługiwać klientów. Dla większości z tych osób, to pierwsza w życiu praca, więc już kontakt z drugim człowiekiem jest dla nich bardzo ważny. Będziemy dążyć do tego, aby jak największa liczba osób pracujących w hotelu w przyszłości znalazła zatrudnienie na otwartym rynku pracy. To nasz główny cel.

Z danych z 2017 roku w Polsce aktywnych zawodowo jest zaledwie 465 tys. z ponad 2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Eksperci twierdzą, że pomimo tego, iż z roku na rok sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce poprawia się, to wskaźnik zatrudnienia w tej grupie jest wciąż znacząco niższy niż średnia unijna. O ile w naszym kraju pracę znajduje co czwarty niepełnosprawny w wieku produkcyjnym, to w innych krajach UE jest to już co druga osoba. Nie brakuje opinii, że powodem niezatrudniania takich osób są często ukryte stereotypy oraz dyskryminacja, jednak dominującą przyczyną zbyt małej liczby osób niepełnosprawnych pracujących w instytucjach publicznych jest… brak odpowiednich kwalifikacji. Inwestycja w postaci „Słonecznego Wzgórza” może okazać się idealnym rozwiązaniem dla osób chcących podnieść swoje umiejętności, co pozwoli im w przyszłości starać się o dobrze płatną posadę już na otwartym rynku pracy.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Tuchów: Jaka przyszłość skateparku?

Pytany o całe przedsięwzięcie Benedykt Zygadło, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie mówi, że każda inicjatywa mająca na celu umożliwienie pracy osobom niepełnosprawnym jest bardzo cenna. – Na pewno pomoże to takim osobom w nabyciu kolejnych umiejętności, które powinny przydać się w przyszłości. Na tarnowskim podwórku mamy kilka zakładów pacy chronionej, a także funkcjonującą od wielu lat Spółdzielnię Inwalidów „Tarnospin”, gdzie niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie. Trzeba jednak przyznać, że ten rynek pracy jest u nas bardzo ograniczony. Coraz mniej opłacalne pod względem ekonomicznym jest prowadzenie tego typu działalności, więc stosunkowo szybko ich ubywa. Trudno odpowiedzieć mi na pytanie, jak wiele osób zatrudnionych w hotelu „Słoneczne Wzgórze” ma szansę znaleźć normalną pracę w przyszłości. Powiatowy Urząd Pracy cały czas prowadzi program tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, mając na uwadze przede wszystkim osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niestety takich stanowisk również systematycznie ubywa. Mimo wszystko takie programy stanowią jednak pewną furtkę dla osób, które chciałyby podjąć pracę na otwartym rynku pracy, a odpowiednie doświadczenie wyniesione z pracy w takim hotelu, jakim jest „Słoneczne Wzgórze”, tylko może im w tym pomóc.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl
*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *