Oświęcim: Budimex rozpoczął budowę obwodnicy

7 listopada dokonano symbolicznego wbicia łopaty i rozpoczęcia robót na dziewięciokilometrowej obwodnicy Oświęcimia realizowanej przez Budimex. Budowa będzie obejmować wykonanie drogi krajowej 44 klasy GP stanowiącej obwodnicę Oświęcimia łączącą się z drogą ekspresową S1 Mysłowice – Bielsko-Biała w rejonie węzła Oświęcim.

Umowa w formule Projektu i Buduj została zawarta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie 10.07.2020, a wniosek o wydanie ZRID został złożony zgodnie z Kontraktem 10.05.2021.

Budowa będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 oraz nad ‎ujęciem wody dla gminy i miasta Oświęcim „Zasole”‎ Obwodnica znajduje się także w bezpośrednim sąsiedztwie byłego niemieckiego ‎nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. W związku z tym projekt ‎musiał uwzględniać zapisy i wymagania wynikające z Raportu z oceny oddziaływania na ‎dziedzictwo UNESCO.

Z ‎uwagi na wymagania Raportu Unesco dotyczące ochrony miejsca pamięci ‎Auschwitz/Birkenau, zaprojektowano zabezpieczenia akustyczne takie jak: wały ziemne oraz ‎ekrany ziemne i panelowe. Zastosowano również obniżone oświetlenie drogowe oraz oprawy ‎oświetleniowe o kierunkowym rozsyle światła do powierzchni drogi, tak aby zminimalizować ‎rozproszenie światła poza drogę. Zaprojektowano zieleń mającą na celu odizolowanie ‎wizualne obwodnicy Oświęcimia od punktów obserwacyjnych z miejsc wrażliwych ‎historycznie. ‎

W trakcie projektowania staraniem Kontraktu wykonano dodatkowo zaawansowaną analizę ‎widoczności z Muzeum Auschwitz na przyszłą drogę – mówi Paweł Zawiła Dyrektor Kontraktu Budimex.

W tym celu odtworzono model terenowy ‎wraz z zielenią metodą fotogrametrii przy użyciu dronów, dodano do tego wizualizację ‎projektowanych elementów zabezpieczających jak ekrany i wały ziemne i ze strefy obozu ‎przeprowadzono symulację czy przy tak dobranych zabezpieczeniach będą widoczne ‎elementy infrastruktury drogowej lub wysokie pojazdy. Analiza potwierdziła właściwy ‎dobór niwelety trasy i skuteczność zaprojektowanych zabezpieczeń i została wysoko ‎oceniona przez międzynarodową Komisję Unesco – dodaje Paweł Zawiła.

WARTO PRZECZYTAĆ:   KS Rzepiennik Strzyżewski - tak rodzi się drużyna!

W ramach inwestycji zostanie wykonane między innymi:‎

‎-‎ 9 km dwujezdniowej drogi klasy GP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ‎bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska

‎-‎ 5 skrzyżowań

‎-‎ Most nad Wisłą długości 432m budowany w technologii nasuwania podłużnego

‎-‎ Wiadukt WK2 – Przejście pod czynną linią kolejową LK93 i LK882.

‎-‎ Most nad Sołą, ujęciem wody Zasole i stawem Kamieniec długości 463m budowany w ‎technologii nawisowej z najdłuższym przęsłem 140m

‎-‎ Przebudowa linii wysokiego napięcia o długości 10,1km ‎

‎-‎ Przebudowa gazociągu

‎-‎ Budowa i przebudowa dróg lokalnych o długości 16,1km‎

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.