Tuchów: Zadbać o młodych i ujarzmić rzekę

W Tuchowie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030”. Mieszkańcy, a także prywatni przedsiębiorcy mieli możliwość wypowiedzieć się na temat inwestycji, które w najbliższych latach powinny mieć miejsce w przypadku podtarnowskiej gminy. Ostatecznie sporządzono protokół, na którym znalazło się 13 pomysłów, przede wszystkim związanych z poprawą życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, a także zatamowaniem odpływu młodych osób z Tuchowa.

„Strategia rozwoju Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030” to nowy, kompleksowy dokument planistyczny podtarnowskiej gminy, w którym określa się główne kierunki rozwoju na najbliższe lata. Przygotowany przez przedstawicieli gminy Tuchów projekt dokumentu poddany został konsultacjom wśród mieszkańców, którzy mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat przyszłości ich „małej ojczyzny”.

– Bardzo cieszę się, że nie zabrakło chętnych, którzy podzielili się swoimi wizjami na temat przyszłości Tuchowa. Pytając mieszkańców o ich zdanie w tej sprawie, doskonale wiemy, czego im brakuje i na czym powinniśmy się skupić, aby żyło im się u nas coraz lepiej – mówi burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. – Strategia jest dokumentem koncepcyjnym obejmującym i nakreślającym główne kierunki działań, które mają służyć poprawie efektywności gospodarczej, warunków życia mieszkańców, jakości środowiska naturalnego oraz sprzyjać rozwojowi turystyki. W strategię wpisuje się wiele planowanych zadań i inwestycji, nie są one jednak szczegółowo opisane, a ujęte jako ogólne kierunki i tendencje zmian, które mają sprzyjać przyszłym pokoleniom.

Ostatecznie w formularzu konsultacji społecznych zawarto 13 pomysłów na rozwój Tuchowa. Wśród nich nie brakowało kwestii z zatrzymaniem młodych ludzi na terenie gminy, a także pilnych remontów, jak chociażby mostu na rzece Białej, która podczas ulewnych deszczów wyrządza spore szkody, niszcząc gospodarstwa domowe.

W przypadku remontu i poszerzenia mostu na rzece Białej władze Tuchowa mówią, iż zadanie wpisuje się w strategię gminy Tuchów. Oddana już za kilka miesięcy obwodnica Tuchowa ma spowodować, że most nie będzie już tak często uczęszczany przez samochody ciężarowe, jak miało to miejsce do tej pory. Dodatkowo niebawem przeprawa ma przejść pewne prace konserwatorskie. Ewentualna budowa wałów przeciwpowodziowych to z kolei zadanie, które będzie wymagało gigantycznych nakładów finansowych. Mówi się, że inwestycja mogłaby pochłonąć nawet 23-24 mln zł, co jasno oznacza, że budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie tak kosztownych prac. Pomimo tego władze podtarnowskiej gminy liczą na to, iż inwestycję uda się zrealizować do 2030 roku, a to dzięki funduszom uzyskanym z zewnątrz. W grę wchodzą starania o pieniądze w ramach Polskiego Ładu.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Nalewka dobra na wszystko!

Bardzo ważną kwestią, na którą zwracano uwagę podczas konsultacji społecznych, jest zatrzymanie młodych ludzi w gminie. Władze gminy Tuchów nie ukrywają, że chcą w tym celu podjąć działania zmierzające do tworzenia i rozwoju atrakcyjnych miejsc pracy dla ludzi młodych oraz do promocji gminy jako miejsca przyciągającego inwestorów. – Bardzo ważną rolę odegra w tym wszystkim planowana przez nas budowa mieszkań. Lokale miałyby powstać w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla rozwoju”. Mają być one przeznaczone na wynajem z późniejszą możliwością wykupu dla młodych osób, których nie stać na kredyt. Jako lokalizację na tego typu inwestycję wskazaliśmy Siedliska. W grę wchodzi budowa trzech budynków, a w każdym z nich znalazłoby się około 30 mieszkań – mówi burmistrz Tuchowa i dodaje, że młode osoby chciałaby zatrzymywać w Tuchowie również dzięki bogatszej ofercie rekreacyjnej. – Chcemy podnosić jakość usług publicznych, które spowodowałyby wzrost jakości życia. Duża dostępność miejsc przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji, wypoczynku umożliwia mieszkańcom i turystom wykorzystywanie ich indywidualnie bez specjalnej organizacji. W ostatnich latach oddaliśmy do użytku naszych mieszkańców wiele obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych, a jeszcze w tym roku przystępujemy do pierwszych prac, które pozwolą nam zagospodarować teren „Skałki” w Tuchowie. Chcemy stworzyć tam typowy teren rekreacyjny. Mamy zamiar wybudować boiska sportowe, wodny plac zabaw, który ma się okazać alternatywą dla długo wyczekiwanego przez mieszkańców basenu, skate park, który zostanie przeniesiony z obecnej lokalizacji, ściankę wspinaczkową, czy ogród sensoryczny. Nie wiemy jeszcze, jak duże pieniądze może pochłonąć planowana przez nas inwestycja. Szacujemy jednak, że może być to wydatek rzędu 5-6 mln zł. Całość prac chcemy zrealizować w okolicach 2025 roku.

Podczas konsultacji społecznych poruszono także temat zorganizowania dziennej opieki dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie uczęszczają do placówek wychowawczych. Apelowano o dostosowanie szkolnictwa średniego do rzeczywistych warunków pracy, tworząc kierunki kształcenia atrakcyjne dla dziewcząt, co byłoby szansą w obliczu zamykania się miasta Tarnowa na uczniów z powiatu. Zwrócono także uwagę na coraz szybciej starzejące się społeczeństwo Tuchowa, dla którego można przygotować różne formy opieki, rehabilitacji, rekreacji, czy zagospodarowania wolnego czasu.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Na Marsa z Turzy nie polecą...

– Jestem przekonana, że w ciągu najbliższych 9 lat, wiele z tych planów uda nam się zrealizować. Poza kwestiami, które poruszali mieszkańcy i przedsiębiorcy, również sami, jako samorządowcy mamy przed sobą inwestycje, które z punktu widzenia rozwoju naszej gminy muszą być wykonane. Mam tutaj na myśli m.in. dalszą rozbudowę kanalizacji, czy też remonty i budowy dróg w kolejnych miejscowościach. Dużą wagę na pewno przykładać będziemy do poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Jeżeli nadal będzie ono w nie najlepszym stanie, to o przyciągniecie do nas turystów, czy nowych mieszkańców może być trudno. Wierzę jednak, że w 2030 roku będziemy gminą, która będzie mogła poszczycić się świetną bazą i świetnymi perspektywami na kolejne lata – dodaje Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.