Polonia Christiana

Powstrzymajmy zamach na gotówkę, fot. Canva

Kampania „Powstrzymajmy zamach na gotówkę!” to budzenie świadomości obywateli wobec zapędów kontrolnych władzy i korporacji finansowych oraz wsparcie petycji skierowanej do Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz do Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.Czytaj więcej