Wizualizacja rynku w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska: Rusza przebudowa rynku

Po blisko 15 latach od opracowania pierwszego projektu przebudowy dąbrowskiego rynku miejskiego w dniu dzisiejszym formalnie rozpoczęła się rewitalizacja centralnego placu Dąbrowy Tarnowskiej.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w obecności zaproszonych gości podpisał w dniu 29 stycznia 2024 roku umowę z Panem Tomaszem Blicharskim, prezesem spółki MTM z Tarnowa, która zrealizuje zadanie za kwotę blisko 5,2 mln złotych.

Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,5 miliona złotych na realizację projektu pn. „Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”. Ponadto inwestycja zostanie wsparta przez miejski budżet kwotą wynoszącą blisko 700 tys. złotych.

Samorząd opracowując ostateczną koncepcję przyszłego wyglądu rynku, prowadził szerokie konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy. Pojawiło się wiele koncepcji jego kształtu od lekkiego „odświeżenia” po kompletną zmianę jego funkcji. Ostatecznie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków (gdyż obszar znajduje się pod ochroną konserwatorską) przyjęto dokument będący podstawą przygotowania projektu wykonawczego.

Realizacja przebudowy przewidziana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że na podstawie przygotowanego przez lokalnego architekta, Pana Mateusza Mendysa Programu Funkcjonalno Użytkowego, wykonawca będzie szczegółowo projektował ostateczny wygląd centrum miasta. Po ukończeniu projektu ma przystąpić do robót w terenie. Istnieje duża szansa na rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie 2024 roku. Termin realizacji całego przedsięwzięcia to 24 miesiące, więc zgodnie z tym założeniem, wykonawca zakończy wszystkie prace związane z przebudową rynku najpóźniej 31 grudnia 2025 roku.

Najważniejszym parametrem, określającym zakres i wielkość inwestycji jest przebudowa i modernizacja Rynku oraz przystosowanie go do współczesnych standardów użytkowania, z zachowaniem historycznego charakteru tej przestrzeni. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie estetycznego i funkcjonalnego Rynku, podkreślającego reprezentatywny charakter miejsca.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Lisia Góra: Kolejne szczyty do celu

Dla obszaru Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Wykonawca zaprojektuje i wykona nową nawierzchnię ciągów pieszych, przebuduje i zbuduje budynki usługowe oraz zamontuje nowe obiekty małej architektury takie jak: altany, fontanna, tężnia solankowa, ławki, stoliki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki rowerowe, totem reklamowy, inne obiekty małej architektury zgodne z założeniami PFU, a także zasadzi zieleń niską i wysoką. W ramach usunięcia kolizji oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury zakłada się wyburzenie istniejącego budynku usługowego, archaicznego ogrodzenia oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, a także usunięcie sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięcie obejmie też przebudowę sieci elektro – energetycznej w obrębie płyty rynku oraz budowę nowego oświetlenia i iluminacji. Teren rynku ma przewidywać udogodnienia dla poruszania się osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ograniczeniami ruchowymi. Biorąc pod uwagę zabytkowy charakter miejsca, wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wizualizacja rynku w Dąbrowie Tarnowskiej
Wizualizacja rynku w Dąbrowie Tarnowskiej

Info: UG w Dąbrowie Tarnowskiej
Foto: Wizualizacja rynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *