Przeszło 22 mln zł na inwestycje, a to dopiero plan wyjściowy. Radni gminy Zakliczyn uchwalili budżet na 2024 rok. Poważnych inwestycji nie zabraknie.

Zakliczyn: Budżet uchwalony. Duże pieniądze na inwestycje

Przeszło 22 mln zł na inwestycje, a to dopiero plan wyjściowy. Kontynuowane będą zadania już rozpoczęte, a także rozpocznie się realizacja nowych przedsięwzięć. Rada Miejska w Zakliczynie przyjęła budżet na 2024 rok. „Za” zagłosowali wszyscy radni.

Dochody gminy Zakliczyn na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę blisko 82 mln zł, zaś wydatki na nieco przeszło 86 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim na inwestycje zapisano 22 mln 328 tys. zł. To – jak zaznacza burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak – jedynie kwota wyjściowa.

– W ubiegłym roku początkowo na inwestycje planowaliśmy 23 mln zł, a skończyło się na 32 mln zł. Po prostu w ciągu roku pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze na działania rozwojowe. Podobne starania czynić będziemy w tym roku – zapewnia.

Na jakie przedsięwzięcia w 2024 roku stawia samorząd zakliczyńskiej gminy? – Zależy nam na wszechstronnym rozwoju gminy w wielu obszarach. Inwestować będziemy w rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bezpieczne drogi, oświatę i sport, ale również chcemy stworzyć kolejne atrakcje turystyczne. Dlatego ruszamy z budową ogólnodostępnych łazienek mineralnych w Słonej, w której właśnie istnieją ujęcia wody mineralnej – stwierdza burmistrz Dawid Chrobak. – Kontynuować będziemy zadania już rozpoczęte, ale również ruszamy z nowymi przedsięwzięciami, których realizacja przewidziana jest na obecny i przyszły rok.

Blisko 10 mln zł w budżecie jest na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. To głównie środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rządowej subwencji wodno-kanalizacyjnej.

Sieć wodociągowa będzie rozbudowywana w Zawadzie Lanckorońskiej, Roztoce, Gwoźdźcu, Melsztynie i Charzewicach, natomiast kanalizacyjna w Zawadzie Lanckorońskiej, Roztoce, Zakliczynie, Charzewicach i Melsztynie.

Prawie 6 mln zł jest na poprawę nawierzchni i bezpieczeństwa dróg publicznych. Z dotacji z „Polskiego Ładu” wykonanych zostanie przeszło 10 km nowych nakładek asfaltowych we wszystkich miejscowościach. Łącznie z remontami przewidzianymi w ramach dotacji z ,,Polskiego Ładu”, funduszów sołeckich oraz dotacji na drogi rolne z województwa małopolskiego wyasfaltowanych zostanie ponad 15 km dróg. Przebudowana zostanie ponadto droga gminna przebiegająca obok budynku remizy w Faliszewicach na odcinku ponad 700 mb (przeszło 2 mln zł). Jest to kontynuacja prac związanych ze stabilizacją osuwiska.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Osy opanowały region

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowościach Bieśnik, Zdonia, Borowa i Paleśnica (do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem). Sporządzona zostanie też dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K we Wróblowicach i w Borowej.

Inwestycją o wartości blisko miliona zł będzie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka w Zakliczynie. Dzięki tej inwestycji utworzone zostaną dodatkowe 22 miejsca opieki w żłobku.

Zabezpieczono w budżecie gminy środki na budowę w latach 2024 – 25 ogólnodostępnych łazienek mineralnych w Słonej. Większość tej kwoty stanowi dotacja z „Polskiego Ładu”.

W ramach dotacji z ,,Polskiego Ładu” powstaną również boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych w Zakliczynie i Wróblowicach, w Zdoni przy świetlicy wiejskiej urządzony zostanie teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców a w Paleśnicy przebudowany zostanie istniejący budynek tzw. ,,organistówki” na Dzienny Dom Pobytu Seniora. Budynek ten od 2023 roku stanowi własność Gminy Zakliczyn.
We współpracy z parafiami rozpoczną się prace związane z konserwacją zabytkowego Kościoła pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie, pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów w Zakliczynie i pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu. Pieniądze na ten cel pochodzą Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *