Andrzej Mróz: Zakończyć rok w świątecznym nastroju

Z wójtem Wierzchosławic, Andrzejem Mrozem rozmawia Sebastian Czapliński.

Czy pamięta pan, jakie miał życzenia na 2022 rok?
Uczciwie powiem, że nie pamiętam. Nie ukrywam jednak, że na pewno chciałem, aby wszystkie projekty i pomysły związane z poprawą infrastruktury i funkcjonowania mieszkańców były przez nas w tym roku zrealizowane. Dziś uważam, że wiele w tym zakresie udało się nam zrobić.

Jak dużą rolę odegrały w tym pieniądze w ramach rządowego programu „Polski Ład”?
Bez wątpienia pieniądze z „Polskiego Ładu” były dla nas olbrzymim wsparciem. Najpilniejszymi dla nas zadaniami były remonty szkół. Co prawda w ostatnich latach korzystaliśmy z różnych programów, dlatego dzięki uzyskanym dofinansowaniom udało nam się wyremontować m.in. Szkołę Podstawową w Rudce. Nie da się jednak ukryć, że „Polski Ład” umożliwił nam przeprowadzenie większego zakresu prac w poszczególnych placówkach. W pierwszym naborze wnioskowaliśmy o kwotę 9 mln zł na inwestycje. W drugim naborze było to już 10 mln zł. Pierwszy etap dotyczył prac modernizacyjnych wewnątrz szkół. Drugi zakłada prace na zewnątrz obiektów, w tym ich termomodernizację, a także zamontowanie fotowoltaiki. Niestety wojna na Ukrainie oraz szalejąca inflacja spowodowały, że koszty poszczególnych prac znacząco wzrosły. Przetarg na inwestycję udało nam się rozstrzygnąć dopiero za czwartym podejściem. Tym samym zamiast 85 proc. kosztów prac, jakie w założeniu miał pokryć „Polski Ład”, będzie to około 75 proc. Pomimo tych problemów, są to naprawdę duże pieniądze, bez których nie udałoby się nam przeprowadzić aż tylu inwestycji.

Tak duże pieniądze inwestowane w edukację są dowodem na to, że wykształcenie młodych mieszkańców gminy Wierzchosławice jest dla pana bardzo ważne…
W tym roku zorganizowaliśmy Wierzchosławicką Ligę Debat Oksfordzkich, w której brały udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Debata uczy młodych ludzi kultury słowa i wypowiedzi, tego jak występować publicznie, radzić sobie ze stresem, budować swoją wypowiedź, argumentować i kontrargumentować. Był to bardzo pożyteczny projekt i na pewno będziemy kontynuować go w przyszłości. W naszych szkołach realizujemy też inne projekty, jak np. „Aktywna tablica”. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza gmina otrzymała rządowe wsparcie w wysokości 260 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Sami dołożyliśmy do programu kwotę w wysokości ponad 18 tys. zł. Trzeba też podkreślić, że nasi uczniowie osiągają świetne wyniki w nauce, będąc laureatami wielu konkursów na szczeblu powiatowym, czy wojewódzkim. Wystarczy powiedzieć, że nasi ósmoklasiści osiągają każdego roku jedne z najlepszych wyników w powiecie tarnowskim podczas egzaminów ósmoklasistów.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Maksymilian Kwapień: Chcemy w końcu nagrać płytę!

Dzieci to nie tylko edukacja…
I dlatego stawiamy także na ich aktywność fizyczną. Rozbudowujemy i budujemy nowe place zabaw, czy boiska piłkarskie. 3 lata temu uruchomiliśmy Akademię Piłkarską w Wierzchosławicach, do której uczęszcza dziś 100 dzieci z terenu całej gminy. Niedawno akademia otrzymała certyfikat PZPN w postaci zielonej gwiazdki oraz dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. Uzyskane pieniądze mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów lub dofinansowanie im szkoleń i kursów.

Czy na większą liczbę dzieci w gminie Wierzchosławice może także wpłynąć planowana budowa 40 mieszkań?
Na pewno jest to jeden z celów tej inwestycji. Spółkę SIM Małopolska, zajmującą się przygotowaniem i budową budynków wielorodzinnych, powołało w sierpniu ubiegłego roku 16 gmin. Byliśmy jedną z nich. We wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy obiektu, który stanie na jednej z działek na Dwudniakach. Jest to ciche i spokojne miejsce, idealne dla takiej inwestycji. Budowa 40 mieszkań ma odbyć się z myślą przede wszystkim o młodych małżeństwach, ale także samotnych seniorach. Kilka lokali jest już zarezerwowanych, a niebawem będziemy ogłaszać nabór uzupełniający. Jeżeli wszystko ułoży się po naszej myśli, to budynek ma szansę być gotowy na koniec 2023 roku.

Z jednej strony w gminie powstają nowe mieszkania, a z drugiej strony wyciąga pan pomocną dłoń do tych, którzy swoje domy ogrzewają węglem…
Nie da się ukryć, że do tego zadania samorządy w Polsce zostały niejako zmuszone. Inną sprawą jest to, że nie możemy zostawić mieszkańców bez możliwości ogrzewania domów. Podpisaliśmy umowę z koncesjonowanym dostawcą węgla z Żabna i rozpoczęliśmy jego dystrybucję. Węgiel pochodzi z polskich kopalń, więc liczymy na to, że będzie on bardzo dobrej jakości. Cena zakupu dla mieszkańca wynosi 1550 zł za tonę. Oprócz tego mieszkaniec musi zapłacić koszt transportu, który wynosi 130 zł. Uważam, że przygotowaliśmy bardzo dobrą ofertę. Z moich informacji wynika, że w powiecie tarnowskim nikt nie dystrybuuje węgla po niższej cenie niż my.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Maciej Bartoszek: W Niecieczy jest potencjał

Część z pieniędzy w ramach „Polskiego Ładu” przeznaczonych zostanie również na modernizację dróg w gminie. Pracy w tym zakresie jest sporo?
Moi poprzednicy mocno zainwestowali w kanalizację oraz wodociągowanie gminy, dlatego obecnie posiadamy ponad 90 proc. skanalizowanych obiektów. Niestety, ale to z kolei wiązało się z tym, że pozostała infrastruktura, w tym również drogi są dalekie od ideału. Pieniądze z „Polskiego Ładu” pozwolą nam na przeprowadzenie tylko niewielkiego etapu prac. Kolejne odcinki będziemy starać się realizować w oparciu o składane wnioski o dofinansowanie na ten cel. Co do dróg, to należy pamiętać, że w tym roku podpisaliśmy umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji planowanej obwodnicy. Nowa trasa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 ma ominąć Wierzchosławice, Bogumiłowice i Łętowice. O potrzebie jej powstania mówi się od 2009 roku. Wówczas podjęto decyzje związane m.in. z wykupem gruntów pod inwestycję. Niestety w 2015 roku rozmowy zostały zerwane i przez kilka lat, aż do teraz, nie udało się wypracować porozumienia. Dla mnie to bardzo istotna inwestycja, ponieważ wiele lat o nią zabiegałem. Koncepcja ma zostać opracowana na jesień przyszłego roku. Jej koszt to niemal 1,2 mln zł i będzie współfinansowany z funduszy unijnych, budżetu województwa małopolskiego, a także gminy Wierzchosławice. Liczę na to, że budowa trasy nastąpi w ciągu najbliższych 5 lat.

Inwestycja w drogi wiąże się także z kosztami dotyczącymi ich utrzymania. Nie obawia się pan, że nadchodząca zima może znacząco odbić się na gminnych finansach?
Odśnieżanie dróg realizujemy poprzez naszą spółkę wodociągową. W tym roku mieliśmy problem z zakupem soli, której brakowało w całym kraju. Spółka wyposażona jest jednak w odpowiedni sprzęt i wierzę, że sprosta zadaniu. W budżecie mamy zabezpieczone pieniądze na zimową akcję utrzymania dróg. Są one nieco większe, niż w poprzednich latach, jednak sądzę, że zmieścimy się w planowanych wydatkach, ponieważ do tej pory nigdy nie wykorzystywaliśmy do końca całej puli. Odśnieżać zamierzamy przede wszystkim w miejscach, które z punktu widzenia kierowców i pieszych są newralgiczne. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Nie ma pieniędzy na budowę ośrodka

Ale bezpieczeństwo to nie tylko przejezdne zimą drogi…
Dlatego mocno wspieramy m.in. naszych strażaków, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki funduszom pochodzącym z nagrody w ramach konkursu Rosnąca Odporność finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zakupiliśmy dla nich defibrylatory AED LIFEPAK CR2. Jedno z urządzeń zainstalowane zostało w budynku urzędu gminy w Wierzchosławicach, drugie w budynku GCK w Wierzchosławicach, a trzecie zasiliło wyposażenie druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Łętowicach. Dla strażaków z OSP Wierzchosławice za kwotę 870 tys. zł kupiliśmy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dwie z naszych jednostek wyposażyliśmy także w nowe mundury strażackie, natomiast w jednostce OSP Wierzchosławice zamontowana została specjalna pralnia do prania strażackich ubrań i ich dezynfekcji, z której mogą korzystać strażacy ze wszystkich jednostek OSP w naszej gminie.

Podsumowaniem tego roku będzie zorganizowany kiermasz świąteczny w Wierzchosławicach. Czy w ten sposób chce pan jeszcze bardziej scalić więzi pomiędzy mieszkańcami?
Imprez kulturalnych w naszej gminie w tym roku nie brakowało. Mieliśmy „Święto Karpia”, czy „Sobótkę nad Dunajcem”, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców i odwiedzających naszą gminę gości. Koncert, zabawa taneczna, puszczanie wianków… To wszystko ma swój niezwykły urok. Organizowany przez nas 18 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach kiermasz świąteczny także ma być niezwykłym wydarzeniem. Chcemy, aby przybrał on pewną formę festynu i biesiady. Zaplanowaliśmy atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pojawi się św. Mikołaj oraz zespół Lachersi w świątecznym repertuarze. Będzie możliwość zakupu ciasta pieczonego przez panie z KGW, a także będzie można napić się grzanego wina. Wierzę, że osób chcących poczuć w tym dniu świąteczną atmosferę nie zabraknie.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.