Krzysztof Kaczmarski: Czeka nas rok dużych wyzwań

Z burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztofem Kaczmarskim, rozmawia Sebastian Czapliński.

Czy mijający 2022 rok może uznać pan za udany?
Na pewno mijający rok nie był łatwy. Mieliśmy zaplanowanych wiele inwestycji w naszym budżecie, ale także pojawiło się wiele mniej sprzyjających czynników, które wpływały na jego ostateczny kształt. Wzrost pensji minimalnej, cen za energię, wzrost cen za paliwo, czy szalejąca inflacja spowodowały, że jako burmistrz nie mogłem spać spokojnie. Co prawda z początkiem roku podnieśliśmy o niewielki procent podatki, które zwiększały nasz budżet o 250-300 tys. zł, ale z perspektywy czasu niewiele nam to dało. Negatywnie na naszym budżecie odbiło się także obniżenie wpływów z tytułu CIT i PIT. Wydatki są coraz większe, a podatki możemy podnosić tylko raz w roku. Cieszę się jednak, że pomimo aż tylu trudności udało nam się zrealizować przygotowany przez nas budżet, dzięki czemu i na kolejny rok możemy patrzeć z optymizmem. Na rok 2023 zaplanowane mamy największe od wielu lat wydatki majątkowe w naszej gminie. Zaangażowane w rozwój Dąbrowy Tarnowskiej w kolejnym roku ma być aż 17-18 mln zł. Jeżeli uda nam się zrealizować nasze plany, to na koniec przyszłego roku nasza gmina znajdzie się w jeszcze lepszym położeniu, niż ma to miejsce dziś.

W końcu zmianie ulegnie rynek w Dąbrowie Tarnowskiej.
Nasza gmina z sukcesem aplikowała o środki finansowe z „Polskiego Ładu” na remont rynku w naszym mieście. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł. Brakującą kwotę w postaci 500 tys. zł dołożymy z naszego budżetu. Projekt zakłada zagospodarowanie naszego rynku w taki sposób, aby go ożywić i stworzyć funkcjonalną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców miasta i osób przyjezdnych. Rynek po renowacji ma pełnić dla miasta i jego mieszkańców funkcję reprezentacyjną, użytkową oraz rekreacyjno-wypoczynkową. Ostateczny kształt założeń projektowych stanowił kompromis rozwiązań proponowanych przez mieszkańców naszej gminy. Niebawem ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę prac. Mamy niewielką przestrzeń do zagospodarowania, ale na pewno nie zabraknie zieleni, alejek, miejsca z fontanną, przy której będzie można usiąść i napić się kawy oraz zjeść lody. Planujemy także ograniczyć ruch w sąsiedztwie rynku, aby piesi mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Artur Krysiak: Świat o mnie usłyszy

Jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji była także ta związana z przebudową basenu…
Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się w lipcu, kiedy zawarliśmy umowę na przeprowadzenie prac. Wartość zadania wynosi ponad 7 mln zł, z czego 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład”. Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie basenu sezonowego w nowej formie i kształcie, natomiast w przyszłości w drugim etapie będzie można go uzbroić w dodatkowe formy rekreacji wodnej. Zmodernizowany basen sezonowy powinien być dostępny dla mieszkańców i przyjezdnych w sezonie letnim 2024.

Jakie są inne zrealizowane w tym roku inwestycje, z których jest pan szczególnie dumny?
Na pewno należy wspomnieć o pracach związanych z budową kanalizacji i wodociągów w naszej gminie. Prace wykonane tylko w Smęgorzowie to kwota 3,5 mln. zł. Otrzymaliśmy fundusze na dobudowę sieci wodociągowej w kwocie 750 tys. zł. Prace polegają na dobudowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach nowej zabudowy mieszkaniowej. Całkowita wartość zadania to prawie 1,7 mln zł. Długość planowanych odcinków to niemal 4 km sieci wodociągowej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na dostęp do wody pitnej wielu nowym gospodarstwom. Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedną z niewielu gmin w Małopolsce, gdzie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej mamy podpięte ponad 90 proc. gospodarstw. To rewelacyjny wynik. Muszę też powiedzieć o modernizacji dróg i ulic, na które wydaliśmy kwotę ponad 4 mln. Uwzględniona jest także w tym dopłata do wykonania chodnika drogi powiatowej w Nieczajnie Górnej.

To również pokazuje, że w Dąbrowie Tarnowskiej mocno dba pan o komfort życia mieszkańców…
Uważam, że tak właśnie jest. Wystarczy wspomnieć, że jesteśmy jednym z niewielu miast w regionie, którego populacja na przestrzeni ostatnich lat nie tylko się nie zmniejszyła, ale przeciwnie zwiększyła. W naszym samorządzie skupiamy się na tym, aby mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej mieli gdzie spędzać swój wolny czas. W poszczególnych sołectwach działają centra kulturalno-społeczne, czy obiekty sportowe. Mamy kryty i otwarty basen, do tego Dom Kultury, bibliotekę, wiele działających stowarzyszeń, Dom Seniora. Jako gmina chcemy, aby nasi mieszkańcy, bez względu na wiek, mieli możliwość korzystania z bogatej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. Jakiś czas temu zawarliśmy umowę na realizację pierwszego etapu budowy Centrum Kulturalno – Społecznego w Nieczajnie Górnej. Po wielu latach tamtejsi mieszkańcy doczekają się nowego obiektu, w którym swoje miejsce znajdą działające w Nieczajnie Górnej organizacje i stowarzyszenia. Łączna wartość pierwszego etapu wyniesie blisko 2 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W naszym społeczeństwie działają także strażacy, dlatego nie zapominamy również o ich potrzebach. Po zakończeniu budowy remizy w Laskówce, budujemy obecnie remizę w Żelazówce. Oprócz tego zakupiliśmy samochód do jednostki OSP w Smęgorzowie. Mamy zamiar również i tam wyremontować strażnicę.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Jacek Hudyma: Stawiamy na pomoc

Mówi pan o tym, że liczba mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej wzrasta. Czy to z tego powodu zdecydowaliście się na budowę bloku z 35 mieszkaniami?
Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przystąpiliśmy do programu „Mieszkanie+”. Z różnych przyczyn program ostatecznie nie doszedł do skutku, jednak w momencie, kiedy pojawił się program SIM, nie wahaliśmy się długo i złożyliśmy odpowiedni wniosek. Dzięki wsparciu rządowemu w naszym mieście powstanie blok, a w nim 35 mieszkań, które mamy nadzieję, że rozwiążą problemy mieszkaniowe wielu rodzin, których nie stać na zakup własnego lokum. Dzięki tej inwestycji młode małżeństwa, które nie posiadają zdolności kredytowej dostaną szansę na samodzielne życie. Nabór wniosków o najem mieszkań potrwa do końca listopada. Etap projektowania budynku chcemy zakończyć w marcu przyszłego roku, natomiast przetarg na budowę mieszkań w połowie 2023 roku. Tym samym obiekt w stanie surowym mógłby być już gotowy wiosną 2024 roku.

Rozmawiamy o inwestycjach, z których jest pan dumny, a czy są inwestycje, które niekoniecznie potoczyły się po pana myśli?
Myślę, że w kwestii renowacji rynku w Dąbrowie Tarnowskiej prace powinny być bardziej zaawansowane. Niestety pewne uzgodnienia i procedury muszą trwać i nie mamy na to większego wpływu. Nie ukrywam, że cały czas mamy problem z remontem niektórych odcinków dróg. Są w naszej gminie krótkie odcinki tras, z których korzysta jednak mnóstwo mieszkańców. Niestety nie ma możliwości uzyskać na nie zewnętrznego dofinansowania, więc poszczególne prace musimy wykonywać jedynie w oparciu o nasz budżet, a mamy w tym zakresie bardzo ograniczone pole. Trzeba pamiętać, że jesteśmy jedyną gminą na terenie powiatu, w której funkcjonują baseny i największa hala sportowa w powiecie. Na utrzymanie obiektów każdego roku przeznaczamy kwotę 2,5 mln zł. Wiąże się to z tym, że niektóre inwestycje musimy odwlekać w czasie, bo nie mamy na nie pieniędzy. Nasz budżet coraz bardziej obciąża również oświata. Tylko w ciągu roku musieliśmy przeznaczyć na nią o 4 mln zł więcej niż do tej pory. Gdybyśmy mogli liczyć na wyższą subwencję oświatową, to i na inne inwestycje w gminie znalazłoby się więcej pieniędzy. Rosnące koszty na różnych płaszczyznach mocno nas ograniczają…

WARTO PRZECZYTAĆ:   Patryk Mirosławski: "AS Wywiadu"? Strzał w dziesiątkę!

Przyszły rok zapowiada się na trudniejszy od obecnego?
Kolejny rok jest bardzo dużą niewiadomą. Jeżeli zaprojektowany przez nas budżet uda się zrealizować, to będę z tego faktu bardzo zadowolony. Rozstrzygnięty niedawno przez nas przetarg na gospodarkę odpadami w gminie pod względem ceny okazał się korzystniejszy, niż ten z ubiegłego roku, więc odpady w Dąbrowie Tarnowskiej nie podrożeją. Nie wiemy jednak, jak wyglądać będą ceny związane z energią, a także innymi podwyżkami, jakie będą ostateczne wpływy do budżetu z uwagi na regulacje podatkowe. Nasz samorząd stanie przed trudnymi wyzwaniami finansowymi. Jeżeli im podołamy, to już pod koniec 2023 roku Dąbrowa Tarnowska będzie dysponowała lepszą infrastrukturą niż obecnie, a to przełoży się na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.